Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
6/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Zakażenie Helicobacter Pylori, niesteroidowe leki przeciwzapalne i palenie a ryzyko wrzodów żołądkowo-dwunastniczych. Czy infekcja Helicobacter pylori wzmaga, czy zapobiega wrzodom trawiennym, wywołanym przez niesteroidowe leki przeciwzapalne?

Stanisław J. Konturek

Online publish date: 2003/08/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zakażenie Helicobacter pylori (Hp), podobnie jak zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), uważa się za główne, obok palenia papierosów, czynniki prowadzące do zapalenia żołądka i rozwoju uszkodzeń błony śluzowej i wrzodów trawiennych. Istnieje jednak spór, czy jednoczesne działanie Hp i NLPZ na żołądek skutkuje zwiększonym ryzykiem rozwoju wrzodu i czy zatem należy ludzi zainfekowanych Hp i jednocześnie zażywających NLPZ, poddawać eradykacji Hp, czy też odwrotnie – infekcja Hp działa korzystnie na wrzody wywołane NLPZ i eradykacja Hp mija się z celem.

W odróżnieniu od infekcji Hp prowadzącej z reguły do rozwoju zapalenia żołądka typu B (gastritis B ), stosowanie NLPZ powoduje zmiany zapalne żołądka typu chemicznego (gastritis C), obejmujące i trzon, i antrum, częściej prowadzące do krwawień, szczególnie na początku terapii tymi lekami. Histologicznie nie ma wyraźnych różnic pomiędzy zapaleniem typu B, a zapaleniem typu C, natomiast biochemicznie, w pierwszym przypadku obserwuje się wzmożoną ekspresję cyklooksygenazy-2 (COX-2) i
wzmożoną aktywność tego enzymu wraz z obfitym uwalnianiem ochronnie działających na komórki śluzówki prostaglandyn, zwłaszcza typu E (PGE). W drugim przypadku, choć wzmożona ekspresja COX-2 jest utrzymana, to jednak aktywność enzymu i produkcja PGE są zahamowane. Istnieją 2 przeciwstawne szkoły gastrologiczne w ocenie skutków jednoczesnego działania Hp i NLPZ na śluzówkę żołądka i dwunastnicy. Według Hawkey’a i wsp., którzy leczyli wrzody żołądkowo-dwunastnicze wywołane NLPZ inhibitorami pompy protonowej (PPI – Proton Pump Inhibitors), równoczesna infekcja wyraźnie zmniejsza uszkodzenia trawienne wywołane przez NLPZ. Natomiast Huang i wsp., w oparciu o metaanalizę ponad 20 prób klinicznych z różnych krajów doszli do wniosku, że infekcja Hp wielokrotnie potęguje uszkodzenia trawienne spowodowane przez NLPZ, a przy braku Hp i NLPZ w ogóle nie rozwijają się owrzodzenia. Badania własne oparte na blisko 6 tys. chorych z dyspepsją, w tym ok. 2 tys. chorych z wrzodem żołądka, dwunastnicy lub obu razem wykazały, że kombinacja Hp i NLPZ zdecydowanie zmniejszała ryzyko wrzodów dwunastniczych, dowodząc ochronnego działania Hp na drażniący efekt NLZP. Wobec powyższego, naszym zdaniem, nie należy eradykować Hp w...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe