eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank1/2019
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia immunoterapii alergenowej w gabinecie lekarskim

Jerzy Kruszewski
,
Ewa Cichocka-Jarosz
,
Marek Jutel

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2019; 6, 1: 1–4
Data publikacji online: 2019/04/10
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Skuteczność i bezpieczeństwo immunoterapii alergenowej w dużym stopniu zależą od doświadczenia i wiedzy specjalisty alergologa kwalifikującego do tej metody leczenia oraz od optymalnej organizacji pracy ośrodka prowadzącego terapię. Kwalifikacji do immunoterapii powinien dokonać doświadczony alergolog przy uwzględnieniu wszystkich wskazań i przeciwwskazań wraz z określeniem ryzyka jej prowadzenia. Immunoterapia alergenowa stosowana podskórnie lub podjęzykowo jest procedurą bezpieczną, jeśli przestrzega się wszystkich zasad merytorycznych związanych z postępowaniem przed szczepieniem, w jego trakcie i po szczepieniu. Odpowiednie wymogi dotyczą także chorych zgłaszających się do podania pierwszej dawki szczepionki stosowanej podjęzykowo. Pomimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa istnieje ryzyko wystąpienia anafilaksji po podaniu szczepionki, dlatego placówka, w której prowadzona jest immunoterapia, musi być zaopatrzona w wymagany sprzęt i leki, a personel medyczny powinien zapewnić fachową interwencję w razie potrzeby.

The efficacy and safety of allergen immunotherapy depend on the experience of the medical personnel and on the optimal organization of work at the medical center. Patients should be selected for allergen immunotherapy by an experienced physician with the adequate allergy training. This should include all indications and contraindications for treatment and the assessment of the potential risk of immunotherapy. Allergen immunotherapy whether administered subcutaneously or sublingually is a safe procedure as long as all the substantive requirements related to the pre-vaccination, vaccination and post-vaccination procedures are observed. Patients administering the first dose of a sublingual vaccine should also be observed with caution as it is the case with injection allergen immunotherapy. Despite compliance with the safety rules, there is a risk of anaphylaxis after a vaccine administration. Hence the center performing allergen immunotherapy must be adequately equipped and the medical staff should ensure professional intervention in the case of anaphylaxis.
słowa kluczowe:

wymogi bezpieczeństwa, immunoterapia alergenowa, anafilaksja, wyposażenie gabinetu alergologa

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe