eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
4/2010
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zastosowanie połączonego badania pozytonowej tomografii emisyjnej i tomografii komputerowej u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna – analiza 3 przypadków

Zbigniew Kula
,
Jarosław Szefer
,
Bogdan Małkowski

Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (4): 226–231
Data publikacji online: 2010/09/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Choroba Leśniowskiego-Crohna jest przewlekłym, zapalnym schorzeniem przewodu pokarmowego. Ustalenie stopnia aktywności i lokalizacji choroby w przewodzie pokarmowym ma podstawowe znaczenie w rozpoznaniu i dalszym postępowaniu w tym schorzeniu. W pracy przedstawiono 3 osoby z chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których wykonano połączone badanie pozytonowej tomografii emisyjnej i tomografii komputerowej (PET/CT) z użyciem 18-F-fluorodeoksyglukozy (FDG). Wyniki badania metodą PET/CT korelowały ze wskaźnikiem aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna (Crohn’s disease activity index – CDAI), wynikami badań endoskopowych i enteroklizą rezonansu magnetycznego. Badanie FDG PET/CT może znajdować zastosowanie w ocenie zakresu i aktywności zmian zapalnych w przewodzie pokarmowym u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Crohn’s disease is a chronic inflammatory disease of the gastrointestinal tract. Detection of disease activity and location of Crohn’s disease along the gastrointestinal tract are of crucial importance for diagnosis and management of the disease. The study presents 3 patients with Crohn’s disease, who were referred for a combination of positron emission tomography and computed tomography (PET/CT) using 18-F fluorodeoxyglucose (FDG). Results of the PET/CT closely correlated with Crohn’s disease activity index (CDAI), results of the endoscopic examination and magnetic resonance enteroclysis. FDG PET/CT examination could be useful in assessing the extent and activity of inflammation in the digestive tract in patients with Crohn’s disease.
słowa kluczowe:

choroba Leśniowskiego-Crohna, pozytonowa tomografia emisyjna, tomografia komputerowa

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.