eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
5/2011
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zmiany patologiczne na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna – opis dwóch przypadków

Zuzanna Ślebioda
,
Elżbieta Szponar
,
Krzysztof Linke

Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (5): 334–337
Data publikacji online: 2011/11/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Choroba Leśniowskiego-Crohna należy do grupy przewlekłych, nieswoistych chorób zapalnych jelit o wieloczynnikowej i nie w pełni poznanej etiologii. Poza typowymi objawami brzusznymi w przebiegu schorzenia obserwuje się także manifestacje pozajelitowe, zlokalizowane m.in. w jamie ustnej. Celem pracy było przedstawienie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej występujących u dwóch pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Opisano obraz kliniczny zmian w jamie ustnej, wyniki badań dodatkowych i postępowanie lecznicze u dwóch dorosłych osób z tym schorzeniem. Do opisanych zmian patologicznych na błonie śluzowej jamy ustnej u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna należały owrzodzenie i obrzęk błony śluzowej z brukowaniem powierzchni. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu tego schorzenia mogą być zarówno objawem choroby, jak i wynikać z powikłań długotrwałej ogólnoustrojowej terapii farmakologicznej.

Crohn’s disease belongs to the group of chronic inflammatory bowel diseases. The aetiology of this condition is multifactorial and so far has remained unclear. Apart from typical abdominal symptoms, some extra-intestinal manifestations, located e.g. in the oral cavity, may occur in the course of the disease. The purpose of the study was to present oral mucosal lesions in two patients with Crohn’s disease. The clinical picture of the oral mucosa, the results of accessory investigations and therapy in two adults with Crohn’s disease are presented here. The described pathological mucosal lesions included ulceration and buccal mucosa cobblestoning. Oral lesions observed in the course of Crohn’s disease may be both symptoms of the disease and a complication of prolonged systemic pharmacological therapy.
słowa kluczowe:

choroba Leśniowskiego-Crohna, zmiany w jamie ustnej

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe