eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2020
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zmniejszona ekspresja microRNA-16 i microRNA-451a w przeroście migdałka gardłowego związana jest z alergią

Paulina M. Adamczyk
1
,
Beata Narożna
2, 3
,
Aleksandra Szczepankiewicz
2, 3
,
Anna Bręborowicz
3, 4
,
Beata Pucher
1
,
Michał Kotowski
1
,
Piotr Żychowski
1
,
Jakub Sroczyński
1
,
Agata Kałużna-Młynarczyk
1
,
Jarosław Szydłowski
1

1.
Department of Pediatric Otolaryngology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
2.
Molecular and Cell Biology Unit, Department of Pediatric Pulmonology, Allergy and Clinical Immunology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
3.
Third Department of Pediatrics, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
4.
Department of Pediatric Pulmonology, Allergy and Clinical Immunology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2020; 7, 4: 197–206
Data publikacji online: 2020/12/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
MicroRNA (miRNA) regulują ekspresję genów i odgrywają rolę w wielu procesach biologicznych. Zaburzenie ich równowagi może skutkować rozwojem wielu chorób, w tym alergicznych. Dokładne mechanizmy powodujące powstawanie alergii są nadal nieznane, ale ostatnie badania pokazują, że miRNA są zaangażowane w jej patogenezę. Przerost migdałka gardłowego i alergia często współistnieją, chociaż przyczyna tego jest wciąż badana.

Cel pracy
Porównanie ekspresji kilku miRNA w migdałku gardłowym i błonie śluzowej nosa u dzieci z alergią i bez alergii oraz zbadanie, czy poziomy miRNA korelują z diagnozą alergii u pacjenta.

Materiał i metody
Próbki pobrano od 37 pacjentów podzielonych na dwie grupy: alergików i niebędących alergikami. miRNA wyizolowano z przerośniętej tkanki migdałka gardłowego oraz nabłonka oddechowego uzyskanego z wymazów z nosa pobranych podczas adenoidektomii i przepisano na cDNA. Ekspresję miRNA mierzono za pomocą testów TaqMan MicroRNA i analizowano za pomocą oprogramowania DataAssist.

Wyniki
Ekspresja miR-16 i miR-451a była istotnie obniżona w tkance gruczołowej dzieci z alergią. Inne miRNA nie różniły się między pacjentami alergicznymi i niealergicznymi. Ekspresja miRNA w błonie śluzowej nosa nie różniła się między pacjentami alergicznymi i niealergicznymi.

Wnioski
miRNA są obecne w migdałku gardłowym i różnią się ekspresją u pacjentów z alergią i bez niej. Sugeruje to, że molekularny mechanizm powstawania przerostu migdałka gardłowego u alergików jest inny i może wyjaśniać, dlaczego alergia wpływa na częstość jego występowania. Potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć rolę miRNA w indukowaniu nadwrażliwości alergicznej.Introduction
MicroRNAs (miRNAs) regulate gene expression and play a role in many biological processes. Their imbalance may result in the development of numerous diseases, including allergy. Exact mechanisms causing allergic inflammation are still unclear, but recent studies show that miRNAs are involved in its pathogenesis. Adenoid hypertrophy (AH) and allergy often coexist, although the reason for that is still being investigated.

Aim
To compare the expression of several miRNAs in adenoid tissue and nasal mucosa from children with and without allergy and to investigate whether miRNA levels correlate with the patient’s allergy status.

Material and methods
Samples were taken from 37 patients and divided into two groups: allergic and non-allergic subjects. MiRNA was isolated from the adenoid tissue and nasal swabs collected during the adenoidectomy procedure, and transcribed into cDNA. MiRNA expression was measured with TaqMan MicroRNA Assays and analyzed with DataAssist software.

Results
MiR-16 and miR-451a expression was significantly decreased in the adenoid tissue of allergic children. Other miRNAs were not different between allergic and non-allergic patients. The expression of miRNA in the nasal mucosa did not differ between allergic and non-allergic patients.

Conclusions
MiRNAs are present in the adenoid tissue and have a distinct expression pattern in allergic patients compared to controls. This suggests that the molecular mechanism of AH formation in allergic patients is different and might explain why the allergy affects the prevalence of AH. Further studies are needed to better understand the role of miRNAs in the induction of allergic-type inflammation.

słowa kluczowe:

miRNA, alergia, przerost migdałka gardłowego, alergiczny nieżyt nosa

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe