eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Znaczenie profilaktyki w zakażeniu miejsca operowanego

Renata Piotrkowska
1
,
Janina Książek
,
Elżbieta Wojciechowska
,
Sylwia Terech

1.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Gdański Uniwersytet medyczny
Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Zakażenie miejsca operowanego jest jednym z najczęstszych powikłań występujących u pacjentów operowanych. Przyczynia się do wzrostu zachorowalności, śmiertelności, zwiększa koszty leczenia oraz znacznie opóźnia powrót chorego do zdrowia. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie procedur w zakresie profilaktyki zakażenia miejsca operowanego. Celem pracy jest ocena wpływu stosowania profilaktyki na zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego na przykładzie pacjentów po operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą tradycyjną i laparoskopową.

Materiał i metody. W pracy zastosowano metodę badania dokumentów medycznych oraz analizy piśmiennictwa z zakresu tematu. Badanie przeprowadzono na podstawie retrospektywnej analizy historii chorób pacjentów, u których wykonano zabieg usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą tradycyjną i laparoskopową. Miejscem badań był oddział chirurgii ogólnej jednego z trójmiejskich szpitali. Po uzyskaniu zgody dyrektora szpitala analizie poddano 40 historii chorób pacjentów hospitalizowanych w 2012 roku.

Wyniki/Wnioski. Czynnikiem wpływającym na wystąpienie zakażenia miejsca operowanego w badanej grupie pacjentów było usunięcie owłosienia przy użyciu maszynki na żyletki. Niezależnie od metody operacyjnej w badanej grupie pacjentów nie zastosowano procedury zabezpieczenia chorego w jałową koszulę chirurgiczną.Introduction. Surgical site infection is one of the most common complications in surgical patients. It contributes to an increased incidence, mortality, raises the cost of treatment and delays the recovery process. Therefore, application of prophylactic procedures relating to surgical site infections is of a significant value. The aim of the study is to evaluate the effect of prophylaxis in preventing surgical site infections in patients after traditional and laparoscopic cholecystectomy.

Material and methods. The methodological aspect of the research was based on analysis of medical records and specialist literature. The Authors conducted a retrospective analysis of cases in which a traditional and laparoscopic cholecystectomy was performed. The area of research was the department of general surgery in one of Tri-city hospitals. Having received the hospital director’s permission, 40 patients hospitalised in 2012 were analysed.

Results/Conclusions. The factor that contributed to surgical site infection in the study group was removing hair by means of an electric or manual razor. Regardless of a surgical method, no patient was protected with a sterile surgical gown.

słowa kluczowe:

zakażenie; profilaktyka; zabieg

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe