facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
1/2001
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zwężenia tętnic szyjnych - leczenie chirurgiczne

Piotr Myrcha
,
Wojciech Noszczyk

Data publikacji online: 2003/09/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Udar mózgu stanowi, obok zawału mięśnia sercowego, mnogich obrażeń ciała i choroby nowotworowej, najczęstszą przyczynę zgonów w krajach rozwiniętych. W 80 proc. przypadków jest to udar niedokrwienny, z czego 20–40 proc. jest spowodowanych zwężeniem tętnic szyjnych. U ponad
90 proc. chorych przyczyną zmian w tętnicach szyjnych jest miażdżyca. Z pozostałych, rzadszych przyczyn zwężeń należy wymienić zagięcia kątowe, przerost włóknisto-mięśniowy, rozwarstwienie, zmiany po radioterapii oraz urazy.


W Stanach Zjednoczonych rozpoznaje się rocznie około 450 tys. udarów mózgu. Częstość ich występowania szacuje się na 200/100 tys. osób i jest ona podobna także w krajach europejskich, w tym również w Polsce (ok. 160/100 tys.). Śmiertelność z powodu udarów mózgu wynosi średnio 75/100 tys. osób i rośnie dramatycznie wraz z wiekiem, osiągając u mężczyzn pomiędzy 75. a 84. rokiem życia 1 400/100 tys.
Udar mózgu stanowi nie tylko problem leczniczy, ale także społeczny i ekonomiczny. Ponad 2/3 chorych, którzy przeżyją wymaga intensywnego leczenia w warunkach szpitalnych przez ponad miesiąc. Więcej niż 30 proc. chorych z tej grupy wymaga długotrwałej rehabilitacji. Na leczenie udarów mózgu i ich następstwa, w USA wydaje się ponad 16 mld dolarów rocznie. Koszty związane z leczeniem, rehabilitacją i opieką socjalną 1 chorego pomiędzy 35. a 54. rokiem życia szacuje się na 200 tys. dol. rocznie.

Wielu chorych można by uchronić przed udarem usuwając zapobiegawczo zmiany miażdżycowe i skrzepliny z tętnic szyjnych. W Stanach Zjednoczonych co roku wykonuje się 80–100 tys. udrożnień tętnicy szyjnej wewnętrznej. W Polsce udrożnienia tej tętnicy przeprowadza się u 600–700 chorych rocznie. Powstaje więc pytanie, dlaczego tak rzadko usuwa się operacyjnie zmiany, które mogą stać się przyczyną udaru mózgu?

Nie można mówić o wątpliwej celowości operacji wykonanej po prawidłowym ustaleniu wskazań, gdyż zakończono już duże, wieloośrodkowe, międzynarodowe badania wykazujące przewagę chirurgicznego zapobiegania udarom mózgu nad leczeniem zachowawczym. Trudno również przytaczać argumenty o niedostatkach technicznych, ponieważ sama operacja nie wymaga skomplikowanej, drogiej aparatury.

Problem jest złożony,...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe