facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
1/2008
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Życie małżeńskie króla Władysława IV Łokietka (1260–1333)

Janusz Kubicki

Gin Prakt 2008; 1: 52
Data publikacji online: 2008/03/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Władysław Łokietek doprowadził do zjednoczenia księstw i powstania Królestwa Polskiego po blisko dwóch wiekach rozbicia dzielnicowego. Był synem Kazimierza, księcia kujawskiego, i Salomei, księżniczki pomorskiej. Miał tylko jedną żonę – Jadwigę, córkę księcia kaliskiego Bolesława i św. Jolanty. Miał z nią 6 dzieci, w tym 3 synów, z których dwaj zmarli w dzieciństwie – najstarszy Stefan w roku 1306, Władysław rok później. Najmłodszy Kazimierz, nazwany później Wielkim, urodził się 30 kwietnia 1310 r. Jedna z jego córek, Elżbieta, została wydana za Karola Roberta, króla Węgier, Kunegunda zaś za Bernarda, księcia świdnickiego. Władysław Łokietek zmarł 2 marca 1333 r., w sędziwym – jak na ówczesne czasy – wieku 73 lat. Jako pierwszy władca Polski pochowany został na Wawelu. Jego surowy, kamienny sarkofag można podziwiać w lewej nawie Katedry Wawelskiej. W polach jego tumby znajduje się orszak uczestników pogrzebu królewskiego. Po jego śmierci na tron królewski wstąpił najmłodszy syn – 23-letni Kazimierz. Natomiast jego surowa i ascetyczna żona, królowa Jadwiga, wstąpiła jako mniszka do klasztoru Klarysek w Starym Sączu, założonym przez błogosławioną Kingę (Kunegundę), żonę księcia dzielnicowego Bolesława Wstydliwego. Błogosławiona Kinga, królewna węgierska, córka Bèli IV, jest uznawana za założycielkę żup solnych w Wieliczce. Dlatego też na terenie największej polskiej wyższej uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie stoi jej posąg. Niestety, pożycie małżeńskie błogosławionej Kingi i Bolesława (o przydomku Wstydliwy) układało się niepomyślnie. Jeszcze za jego życia założyła w Starym Sączu klasztor, w którym została przeoryszą. W trakcie peregrynacji po Polsce warto odwiedzić przepiękny klasztor Klarysek w Starym Sączu, gdzie znajdują się relikwie błogosławionej Kingi. Klasztor ten odwiedził w czasach pielgrzymek po Polsce Ojciec Święty Jan Paweł II (ołtarz zachowany jest do dzisiaj). Natomiast największą niespodzianką dla zwiedzających klasztor Klarysek w Starym Sączu jest sarkofag królowej Jadwigi. Oczywiście, chodzi o żonę Władysława Łokietka, matkę Kazimierza Wielkiego, a nie o św. Jadwigę, żonę Władysława Jagiełły. Niezwykle interesujący jest wreszcie fakt, że życie Władysława Łokietka zbiegło się z czasem, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiadali papieże o imieniu Benedykt, byli to Benedykt XI – w latach 1303–1304 (192. papież z kolei), oraz Benedykt XII – 1334–1342 (195. papież). Ten ostatni...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.