Archiwum prywatne

POChP i depresja – błędne koło wzajemnych zależności

Udostępnij:
– Choroba przewlekła, która wpływa na codziennie funkcjonowanie, może nieść za sobą objawy depresyjne i lękowe. A im gorszy stan psychiczny, tym mniejsza jest efektywność leczenia – mówi prof. Monika Talarowska, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Jak choroby obturacyjne, w tym POChP, wpływają na dobrostan i zdrowie psychiczne pacjentów?
– Przewlekła obturacyjna choroba płuc, jak każda choroba przewlekła, jest dużym obciążeniem, ponieważ ogranicza funkcjonowanie zawodowe, społeczne czy rodzinne. Wymaga dostosowania się do wielu zaleceń, chociażby regularnych wizyt kontrolnych czy systematycznego przyjmowania leków. Często pierwszy moment, kiedy chory musi zmierzyć się z ograniczeniami, bywa bardzo trudny i wymaga przeorganizowania stylu życia, nauczenia się wielu rzeczy. Każda choroba przewlekła jest też obciążeniem dla systemu rodzinnego, bo bliscy również muszą się dostosować do nowej sytuacji.

POChP poza tym, że jest chorobą przewlekłą, wiąże się ze specyficznymi objawami ze strony układu oddechowego, np. dusznością, co kojarzy się z bezpośrednim zagrożeniem życia, a to może się wiązać z lękiem. Jednym z objawów lęku jest przyspieszenie akcji serca, przyspieszenie oddechu, uczucie braku tchu, krótkiego oddechu czy trudności ze złapaniem powietrza. Niektórzy pacjenci mówią wręcz o wrażeniu duszenia się i dławienia. W przypadku objawów POChP do duszności związanej z chorobą obturacyjną dodatkowo dochodzą objawy lęku, co też utrudnia oddychanie. To błędne koło, kiedy chory boi się, że wystąpią duszności i sam lęk indukuje trudności z oddychaniem. Choroba przewlekła, która wpływa na codziennie funkcjonowanie, może nieść za sobą również objawy depresyjne, co manifestuje się smutkiem, zniechęceniem, spadkiem aktywności, poczuciem beznadziejności i bezradności.

W POChP charakterystyczne są duszności nocne, które też generują duży lęk i prowadzą do wybudzania. A nieprzespana noc, czy w długim czasie deprywacja snu, to czynnik, który sprzyja depresji. I często właśnie jednym z powodów zgłoszenia się do lekarza nie jest smutek, tylko problemy ze snem.

Jak stan psychiczny pacjenta wpływa na efekty leczenia?
– Im gorszy stan psychiczny, tym mniejsza jest efektywność leczenia. Jeżeli pacjent wpada w poczucie beznadziei i bezradności, to myśli, że nie ma sensu się leczyć, skoro i tak nic nie pomoże; „po co mam iść do lekarza?”. Wielu pacjentów podejmuje decyzje dotyczące terapii wbrew zaleceniom lekarza na zasadzie: „skoro dobrze się czuję, to po co mam brać leki?”. Chorzy na POChP to często pacjenci ze starszej grupy wiekowej, więc poza lękiem i depresją mogą mieć elementy pogorszenia sprawności poznawczej. Zaburzenia oddechowe wpływają na układ krążenia, powodując mikroniedotlenienia. Jeśli dochodzi do tego gorszy stan psychiczny, czyli lęk, depresja, to pacjenci rzeczywiście czasami nie są w stanie kontrolować dawek, sposobu i czasu przyjmowania leków.

I depresja, i POChP wiążą się ze stanami zapalnymi organizmu, osłabiając układ immunologiczny.
– Teoria immunologicznego podłoża depresji jest dosyć dobrze przebadana i udokumentowana. W trakcie epizodu depresyjnego dochodzi do procesów zapalnych na poziomie ogólnoustrojowym i komórkowym. W wielu chorobach psychicznych, neurodegeneracyjnych potwierdzono wpływ czynnika aktywnego procesu zapalnego. POChP również wiąże się z podwyższeniem wskaźników zapalnych. W tej sytuacji cały organizm jest osłabiony, zmiany zachodzą również w ośrodkowym układzie nerwowym. To dodatkowy czynnik, który się wiąże z objawami depresyjnymi. A depresja poprzez to, że pogarsza funkcjonowanie układu immunologicznego, podnosi poziom kortyzolu, obniża efektywność układu odpornościowego, nasila objawy POChP. Te choroby wzajemnie na siebie wpływają i napędzają.

Pacjent źle się czuje, ma duszności i nie zawsze jest w stanie wskazać ich źródło. Jak różnicować zaostrzenia POChP i duszności z powodu depresji i lęku?
– Jeśli pacjent prawidłowo stosuje leki, jego stan teoretycznie powinien się poprawiać. Gdy wskaźniki oceny nasilania POChP nie wykazują zaostrzeń, a mimo to nadal mówi, że się źle czuje, to należy szukać innej przyczyny, w tym psychologicznej. Objawy lękowe mogą się pojawić w sytuacjach, kiedy nie ma czynników zewnętrznych, czyli wysiłkowych, które by uzasadniały biologiczne podłoże duszności. Często dają o sobie znać w określonych sytuacjach, na przykład w windzie, samolocie, podczas jazdy samochodem, ale też wtedy, gdy pacjenci są sami, czyli w sytuacjach, kiedy są pozbawieni możliwości pomocy.

Pulmonolodzy i lekarze rodzinni nie są przygotowani do diagnozy i leczenia depresji czy lęków.
– Podstawową, najprostszą metodą diagnozowania depresji jest skala Becka, której wykonanie zajmuje krótką chwilę, pacjent może sprawdzić to także samodzielnie, w domu. To powszechnie dostępna skala, której odczytanie nie wymaga przygotowania psychiatrycznego czy psychologicznego. Nie o to też chodzi, żeby pulmonolog lub lekarz POZ leczył depresję czy lęki, tylko żeby wychwycił problem i pokierował do specjalisty.

Psychiatra dobierze leki z uwzględnieniem obciążeń somatycznych. Pacjenci z POChP to często seniorzy z wielochorobowością, m.in. schorzeniami układu krążenia, otyłością czy cukrzycą. Wszystkie te elementy należy uwzględnić, dobierając leki. Niestety, kolejki do psychiatrów są dość długie. W tej sytuacji warto zwrócić się do lekarza POZ, który też może leczyć depresję. Wiele mówi się, żeby z dużą uwagą podchodzić do przepisywania benzodiazepin. To skuteczne leki przeciwlękowe, ale szybko uzależniają. Nie powinno się ich stosować dłużej niż przez 2 tygodnie.

Krótsze kolejki niż do psychiatry są do psychologa, który nauczy racjonalizowania lęku i radzenia sobie. Powie, co można zrobić w momencie obniżonego nastroju. Warto również, żeby pacjenci z chorobami obturacyjnymi mieli dostęp do psychoedukacji, co jest ważne także w przypadku ich rodzin, bo wtedy będą w stanie zauważyć niepokojące objawy u chorych bliskich.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.