Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Aktualne możliwości i perspektywy leczenia miejscowego atopowego zapalenia skóry

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 20.07.2021
 
 
Dotychczas nie ma metod, które umożliwiają całkowite wyleczenie AZS – najczęstszej dermatozy zapalnej. Leczenie ma na celu uzyskanie jak najdłuższych remisji zmian, ustąpienie świądu i poprawę jakości życia chorego. Najczęściej AZS przebiega w sposób łagodny lub umiarkowany, a terapia opiera się na emolientach i miejscowych lekach przeciwzapalnych.
Atopowe zapalenie skóry jest jednym z najczęstszych przewlekłych i nawrotowych schorzeń dermatologicznych o złożonym podłożu genetycznym. Występuje najczęściej wśród dzieci i zachorowalność wciąż wzrasta. Liczba dostępnych preparatów miejscowych do leczenia tej przewlekłej choroby jest ograniczona. Stosowane są emolienty, mokre opatrunki, miejscowe glikokortykosteroidy, miejscowe inhibitory kalcyneuryny, antyseptyki, antybiotyki, fototerapia. Ważna jest także eliminacja czynników drażniących i edukacja pacjenta.

Emolienty stanowią podstawę skutecznego leczenia AZS. Zasadność stosowania emolientów w tej chorobie jest bezsporna. Zaniedbania w zakresie terapii emolientowej są jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń leczenia AZS.

Podstawą leczenia zmian zapalnych są miejscowe glikokortykosteroidy. Inhibitory kalcyneuryny nie powinny być stosowane u pacjentów poniżej 2. roku życia, a u pozostałych stanowią drugą linię terapii. Glikokortykosteroidy można stosować tylko przez ściśle określony czas, a podczas długotrwałej kuracji ich działanie staje się mniej efektywne (tachyfilaksja).

Konieczne jest wprowadzenie nowych, bezpiecznych preparatów miejscowych do leczenia tej przewlekłej choroby. Trwają badania nad zastosowaniem u chorych na AZS inhibitorów JAK-STAT. Leki te blokują aktywację kinaz janusowych, przemieszczanie sygnału do jądra komórkowego, a także transkrypcję wielu cytokin prozapalnych. Należy mieć nadzieję, że w najbliższym czasie badania te zakończą się pomyślnie, dzięki czemu znacznie wzbogaci się portfolio skutecznych i bezpiecznych leków dla coraz większej grupy pacjentów z AZS.

Pełna treść artykułu: Roman J. Nowicki, Elżbieta Grubska-Suchanek, Magdalena Trzeciak, Aleksandra Wilkowska. Current options and perspectives for the topical treatment of atopic dermatitis
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe