DERMATOLOGIA
Łuszczyca
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Łuszczyca – choroba nie tylko skóry

Udostępnij:
– Potrzebna jest szybka ścieżka leczenia pacjentów z łuszczycą, które podjęte w odpowiednim czasie zapobiegnie niekorzystnym następstwom tej choroby – mówi prof. dr hab. Adam Reich, kierownik Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Rzeszowie . – Dlatego zaprosiłem na naszą konferencję „Łuszczyca – choroba nie tylko skóry” prof. Matthiasa Augustina z Hamburga, który opowie, w jaki sposób doszło do stworzenia narodowego programu leczenia łuszczycy w Niemczech.
W Rzeszowie od 22 do 23 marcu br. odbędzie się konferencja pt. „Łuszczyca – choroba nie tylko skóry”, która po raz pierwszy chyba traktuje tę chorobę w szerokim kontekście społeczno-gospodarczo-prawnym. Skąd pomysł na taki temat i dlaczego na miejsce konferencji wybrano Rzeszów?

Tak, chcemy kompleksowo potraktować problemy, z którymi mają do czynienia pacjenci z łuszczycą. O chorobie tej można bowiem mówić nie tylko w aspekcie medycznym, ale także w szerszym kontekście zarówno społecznym, jak i gospodarczym oraz prawnym. A dlaczego Rzeszów? Bo obejmując Klinikę Dermatologii na Uniwersytecie Rzeszowskim , chciałbym z jednej strony organizacją tej konferencji zainaugurować na arenie ogólnopolskiej powstanie Kliniki, a z drugiej strony rozpropagować jej powstanie.

Co wyróżnia ten program od innych konferencji poświęconych łuszczycy?

Istotny akcent położyliśmy na komunikację z pacjentem oraz problemy prawno-zdrowotne. Wiadomo przecież, że pacjenci z łuszczycą napotykają na trudności ze znalezieniem pracy, ponieważ są stygmatyzowani. Konieczne wydaje się prawne uregulowanie tych zagadnień. Łuszczyca nie jest chorobą, która eliminuje pacjentów z pracy, ale w okresach nasilenia tej choroby konieczne jest jednak czasowe wyłączenie z pracy chorych.

Jednym z tematów konferencji są współczesne trendy w leczeniu łuszczycy…

W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w leczeniu łuszczycy oraz poznania jej przyczyn. Opcji terapeutycznych jest coraz więcej i - praktycznie - co roku pojawiają się nowe i coraz bardziej skuteczne metody leczenia. To co będziemy chcieli podnieść na tej konferencji, to fakt, że mimo istnienia tych opcji, nie są one dostępne dla polskich pacjentów.

Nie sądzi pan, że należałoby zacząć od tego, żeby dostęp do lekarza dermatologa był możliwy bez skierowania?

Z pewnością jest to utrudnienie w dostępie do dermatologów, ale na szczęście pacjenci z łuszczycą doskonale wiedzą, jak sobie z tym radzić i bez trudu otrzymują takie skierowanie. Łuszczyca jest chorobą, która wymaga opieki specjalistycznej i to jest oczywiste, dlatego pacjenci z tą chorobą powinni mieć łatwiejszą ścieżkę dostępu do lekarza specjalisty. Trzeba jednak pamiętać, że łuszczyca, to nie tylko choroba skóry i pacjenci z nią wymagają wielospecjalistycznej opieki . Na świecie dla tych pacjentów tworzone są specjalne programy, umożliwiające im szybsze ścieżkę dostania się, czy to do diabetologa, czy psychiatry, po to, aby zapewnić im kompleksową opiekę.

Wiadomo także, że u ok. 35% pacjentów z łuszczycą rozwija się łuszczycowe zapalenie stawów. . .

Tak, chciałbym jednakże podkreślić, że mimo iż pacjenci z łuszczycą mogą korzystać z leczenia biologicznego, to jednak programy lekowe zostały niejako skopiowane z programów obowiązujących w reumatoidalnym zapaleniu stawów, a łuszczycowe zapalenie stawów różni się jednak od chorób reumatycznych. Zdarza się często, że pacjenci z ciężkim ŁZS nie mogą korzystać z tego leczenia, bo nie mają zajętych wystarczającej liczby stawów. W związku z tym, zamiast być poddani leczeniu biologicznemu – stają się inwalidami, bo kryteria w programach lekowych są zbyt wygórowane. W związku z tym potrzebny jest szerszy dostęp do leczenia pacjentów z łuszczycą, które w odpowiednim czasie podjęte zapobiegnie niekorzystnym następstwom tej choroby.

W konferencji przewidziano także wystąpienia gości z za granicy…

Tak, zaprosiliśmy znanych w świecie dermatologów, prof. Martina Steinhoffa, który zajmuje się neurogennym zapaleniem skóry i od wielu lat bada podłoże występowania łuszczycy, odkrył szereg przekaźników, które mają podstawowe znaczenie zarówno w samej łuszczycy, jak i w świądzie, który jej towarzyszy. Prof. Steinhoff przez wiele lat pracował w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio kieruje ośrodkiem dermatologicznym w Dublinie. Prof. Matthias Augustin jest z kolei kierownikiem kliniki w Hamburgu i zajmuje się aspektami społecznymi łuszczycy. Był autorem raportu w Niemczech na temat opieki nad chorymi z łuszczycą, w którym wykazano, że ta opieka nie jest prawidłowo prowadzona. Przedstawiony raport spowodował, że w Niemczech powstał narodowy program leczenia łuszczycy. Chcielibyśmy z tych doświadczeń skorzystać w Polsce.

Program konferencji obejmuje także specjalne warsztaty leczenia metotreksatem…

Metotreksat przeżywa swoją drugą młodość i obecnie jest to podstawowy lek w leczeniu łuszczycy, choć niektórzy lekarze obawiają się go stosować. Jest to z jednej strony lek tani, a z drugiej – skuteczny, hamuje postęp choroby i redukuje ryzyko sercowo-naczyniowe. Podczas warsztatów będziemy chcieli przekonać lekarzy do jego stosowania i pokazać, jaki stosować ten lek bezpiecznie.

Rozmawiała Alicja Kostecka
 
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.