DERMATOLOGIA
Łuszczyca
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Apremilast skuteczny w leczeniu łuszczycy u dzieci

Udostępnij:

Postęp w zakresie leczenia łuszczycy jest niezwykle dynamiczny wśród dorosłych. Niestety, podobnej dynamiki nie obserwuje się u dzieci, nie oznacza to jednak braku działań. Przekonuje o tym najnowsza publikacja z „Journal of The American Academy of Dermatology”.

Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną o podłożu immunologicznym, która atakuje głównie skórę, paznokcie i stawy. Nie omija populacji pediatrycznej - u dzieci jest stosunkowo powszechna, dotyka około 2 proc. światowej populacji, a około jedna trzecia przypadków ma miejsce w dzieciństwie. Zatwierdzone możliwości leczenia ogólnoustrojowego, w przeciwieństwie do stale rosnących wśród dorosłych, są ograniczone w przypadku dzieci i młodzieży, stąd tak cenne są dobrej jakości badania dokumentujące terapie systemowe.

Wieloośrodkowy, międzynarodowy zespół przeprowadził badanie o akronimie SPROUT, które było randomizowanym, podwójnie zaślepionym i kontrolowanym placebo oceniającym skuteczność i bezpieczeństwo apremilastu u 245 pacjentów w wieku 6–17 lat z umiarkowaną do ciężkiej postacią łuszczycy (wskaźnik PASI powyżej 12, zajęcie ponad 10 proc. powierzchni ciała, wynik w skali PGA co najmniej 3), nieodpowiednio kontrolowaną i/lub nienadającą się do leczenia miejscowego. Pacjentów podzielono na grupy wiekowe i przydzielono losowo w stosunku 2:1 do grupy otrzymującej apremilast (20 lub 30 mg dwa razy na dobę w zależności od masy ciała) lub placebo przez 16 tygodni, a następnie przedłużono leczenie do 52 tygodni.

Udowodniono, że istotnie więcej pacjentów uzyskało odpowiedź w zakresie PGA po 16 tygodniach - 33,1 proc. z grupy badawczej w porównaniu do 11,5 proc. z grupy kontrolnej.  Wskaźniki odpowiedzi PASI-75 i PASI-90 (poprawa o 75 i 90 proc. w zakresie nasilenia zmian chorobowych) okazały się znacząco wyższe w przypadku apremilastu (odpowiednio 45,4 i 25,2 proc.) w porównaniu z placebo (odpowiednio 16,1 i 4,9 proc.). Dodatkowo analiza podgrup wykazała, że apremilast wykazywał skuteczność na podobnym poziomie niezależnie od wieku i masy ciała. Nie zaobserwowano żadnych zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa terapii.

Według autorów powyższe wyniki potwierdzają, że apremilast jest bezpieczną doustną terapią ogólnoustrojową u dzieci i młodzieży z umiarkowaną do ciężkiej łuszczycą. W Polsce problemem jest z pewnością dostępność leku.

 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.