DERMATOLOGIA
Toczeń rumieniowaty
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Skórna postać tocznia rumieniowatego - rekomendacje lecznicze PTD

Udostępnij:
Z uwagi na różnorodność objawów klinicznych i odmienne nasilenie procesu chorobowego nie ma jednolitego postępowania terapeutycznego w toczniu rumieniowatym, a w ostatnich latach dominuje tendencja do leczenia spersonalizowanego, ukierunkowanego na osiągnięcie całkowitej lub częściowej remisji objawów i zmian narządowych. W leczeniu skórnych postaci tocznia rumieniowatego najczęściej uzyskuje się poprawę, stosując terapię miejscową i fotoprotekcję. W przypadku braku poprawy należy dołączyć leczenie ogólne, w pierwszej kolejności preparaty przeciwmalaryczne.
Toczeń rumieniowaty (lupus erythematosus – LE) jest chorobą autoimmunizacyjną o złożonych i nie w pełni poznanych mechanizmach patogenetycznych, wśród których największe znaczenie ma, wyprzedzająca objawy kliniczne, obecność przeciwciał skierowanych przeciwko własnym antygenom, zwłaszcza umiejscowionym w obrębie jądra komórkowego

Tworzące się w krążeniu kompleksy immunologiczne odkładają się w narządach. W skórze przyczyniają się do rozwoju stanu zapalnego, a następnie charakterystycznych zmian klinicznych i dysfunkcji narządowych. Choroba przebiega z okresami remisji i nawrotów, które zwykle są prowokowane ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, infekcją, stresem, czynnikami hormonalnymi (estrogeny), a także lekami (najczęściej prokainamid i hydralazyna). Toczeń rumieniowaty może dotyczyć wyłącznie skóry (cutaneous lupus erythematosus – CLE) lub też zmiany skórne mogą być elementem licznych zaburzeń w narządach wewnętrznych (toczeń rumieniowaty układowy, systemic lupus erythematosus – SLE). Występują one u 72–85% chorych na SLE i cechują się bogatą symptomatologią.

Rozpoznanie SLE opiera się na badaniu klinicznym i wynikach badań dodatkowych. Do celów diagnostycznych wykorzystuje się często kryteria klasyfikacyjne ACR (American College of Rheumatology) z 1997 r. uwzględniające objawy skórne, narządowe i odchylenia w badaniach laboratoryjnych. Według nich do zmian skórnych w przebiegu SLE należą: rumień na twarzy o typie motyla (malar rash, butterfly rash), toczeń rumieniowaty ogniskowy (discoid lupus erythematosus – DLE), nadwrażliwość na promieniowanie UV oraz niebolesne zazwyczaj owrzodzenia lub nadżerki zlokalizowane w obrębie błony śluzowej jamy ustnej lub rzadziej nosa i okolic narządów płciowych.

Poniżej rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego:
www.termedia.pl/Skorna-postac-tocznia-rumieniowatego-Rekomendacje-diagnostyczno-terapeutyczne-Polskiego-Towarzystwa-Dermatologicznego,56,32723,1,0.html
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.