Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Trądzik jako działanie niepożądane w leczeniu atopowego zapalenia skóry

Źródło: Mendes-Bastos P , Ladizinski B, Guttman-Yassky E , Jiang P, Liu J , Prajapati VH , Simpson EL et all. Characterization of acne associated with upadacitinib treatment in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a post hoc integrated analysis of three phase 3 randomized, double-blind, placebo-controlled trials. J Am Acad Dermatol. 2022 Jun 14;S0190-9622(22)00996-3.doi: 10.1016/j.jaad.2022.06.012
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 21.06.2022
 
 
Tagi: upadacitinib
Terapia atopowego zapalenia skóry (AZS), zwłaszcza w przebiegu lekkim, średnio ciężkim i ciężkim, inhibitorami kinaz janusowych (JAK) jest stosunkowo nowym standardem leczenia. Potwierdzono jednak działania niepożądane – do najczęściej spotykanych należy wystąpienie zmian trądzikowych na twarzy i w okolicach szyi.
Międzynarodowy zespół naukowców postanowił zbadać występowanie trądziku przy leczeniu AZS za pomocą upadacitinibu. Wcześniejsze pojedyncze dane z terapii wskazywały, że przy zastosowaniu tego leku, inhibitora kinaz janusowych (JAK), trądzik występuje dość często. Klinicystom chodziło o to, by zbadać ciężkość tego działania niepożądanego i wprowadzić terapię, która je likwiduje.

16-tygodniowe badanie miało charakter kliniczny fazy III, było randomizowane, podwójnie ślepe z kontrolą za pomocą placebo. Grupy badane to grupa placebo, grupa upadacitinibu jako leku sierocego oraz grupa upadacitinibu w kombinacji z miejscowym kortykosteroidem. Wśród 862 pacjentów, którzy otrzymywali placebo, u 19 pacjentów (2,2 proc.) rozwinął się trądzik. W grupie 857 pacjentów, którzy otrzymywali upadacitinib 15 mg z miejscowym kortykosteroidem, trądzik rozwinął się u 84 (9,8 proc.). W grupie 864 pacjentów, którym podawano upadacitinib 30 mg, trądzik stwierdzono u 131 (15,2 proc.). Stosunkowo najczęściej występował u młodych pacjentek.

Tylko jeden przypadek trądziku był ciężki, u pozostałych pacjentów stwierdzono przebieg lekki do średniego, dwie osoby zrezygnowały z dalszej terapii ze względu na wystąpienie trądziku. U 40,5 proc. pacjentów w grupie upadacitinibu 15 mg i 46,6 proc. pacjentów w grupie upadacitinibu 30 mg trądzik nie wymagał żadnej interwencji lekarskiej, a po pewnym czasie od ukończenia leczenia zniknął samoistnie. W pozostałych przypadkach leczono go antybiotykami miejscowymi w kremie lub maści, nadtlenkiem benzoilu i retinoidami.
We wszystkich przypadkach trądzik stopniowo zanikał.

Jak stwierdzili badacze, trądzik występujący przy terapii AZS w przebiegu lekkim, średnim lub średnio ciężkim inhibitorami kinaz janusowych (JAK) jest działaniem niepożądanym o charakterze krótkotrwałym, w większości przypadków ustępującym samoistnie. W pozostałych przypadkach standardowe leczenie miejscowe wystarczy, by opanować i wyleczyć schorzenie.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.