Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wyniki leczenia miejscowymi inhibitorami kalcineuryny u pacjentów z bielactwem

Udostępnij:
Kategorie: Inne
Działy: Doniesienia naukowe Aktualności
Bielactwo (vitiligo) jest schorzeniem, które dotyka 0,5-1% populacji. Miejscowo stosowane inhibitory kalcineuryny (ang. topical calcineurin inhibitors) należą do głównych leków stosowanych w przypadku bielactwa. Na łamach JAMA Dermatology ukazały się ostatnio wyniki przeglądu systematycznego z metaanalizą dotyczącego skuteczności TCI w monoterapii lub w połączeniu z fototerapią w leczeniu bielactwa.
Koreańscy autorzy artykułu wybrali 56 badań dostępnych w bazach MEDLINE, Embase, Web of Science i Cochrane Library: 11 dotyczących mechanizmu TCI, 36 TCI w monoterapii, 12 opisujących TCI + fototerapię oraz jedno dotyczące terapii podtrzymującej TCI.

Badacze określali odpowiedź na leczenie jako niewielkie (≥25%), umiarkowane (≥50%) oraz znaczne (≥75%) w zależności od części zmian, które ostatecznie uległy repigmentacji.

Efekty leczenia oceniono na populacji 1499 pacjentów z 46 badań. Stosowanie TCI w monoterapii wiązało się z osiągnięciem co najmniej niewielkiej odpowiedzi klinicznej u 55,0% osób (560 pacjentów z 21 badań), co najmniej umiarkowanej odpowiedzi u 38,5% osób (619 pacjentów z 23 badań) oraz znacznej odpowiedzi u 18,1% osób (520 pacjentów z 19 badań). Mediana stosowania TCI w monoterapii w analizowanych badaniach wynosiła 3 miesiące (odstęp międzykwartylowy: 2-7 miesięcy). Najlepszą odpowiedź odnotowano w przypadku zmian na twarzy i szyi, a najmniejszą w przypadku zmian na dłoniach i stopach. Połączenie TCI z fototerapią skutkowało osiągnięciem co najmniej niewielkiej odpowiedzi u 89,5% badanych, a znacznej odpowiedzi u 47,5%.

Wyniki metaanalizy wskazują na dobrą odpowiedź kliniczną u pacjentów z bielactwem po zastosowaniu TCI w monoterapii lub w połączeniu z fototerapią. Repigmentacja zmian zależy od ich umiejscowienia, co może sugerować konieczność zastosowania TCI z fototerapią w celu zwiększenia skuteczności leczenia.

Opracował: Mikołaj Kamiński
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.