SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Wytyczne leczenia chłoniaków pierwotnych skóry
 
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne opracowało rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne postępowania w chłoniakach pierwotnych skóry.
Chłoniaki pierwotnie skórne to grupa rzadkich rozrostów limfoproliferacyjnych o nie do końca poznanej patogenezie. Do grupy tej należą rozrosty T-komórkowe, B-komórkowe oraz z komórek T/NK.

Celem rekomendacji jest ułatwienie lekarzom procesu diagnostycznego i terapii pacjentów z tą grupą chorób. Uaktualnione zalecenia są zbieżne z rekomendacjami dla hematologów i onkologów, co pozwoli na ujednolicenie diagnostyki i terapii prowadzonych przez lekarzy wszystkich specjalności. Należy jednak pamiętać, że decyzje terapeutyczne lekarz musi podejmować indywidualnie, w zależności od stanu ogólnego pacjenta, obciążeń internistycznych, przyjmowanych leków, kierując się potencjalną skutecznością i profilem bezpieczeństwa, które mogą być różne u różnych pacjentów.

Podstawą ustalenia rozpoznania jest obraz kliniczny, badanie histopatologiczne skóry, rzadziej węzła chłonnego oraz określenie immunofenotypu naciekających limfocytów.

www.termedia.pl/Chloniaki-pierwotnie-skorne-rekomendacje-diagnostyczno-terapeutyczne-Polskiego-Towarzystwa-Dermatologicznego,56,30255,1,0.html
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe