Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Ciągłe monitorowanie glukozy poprawia glikemię u pacjentów nieleczonych insuliną

Udostępnij:
Skuteczne leczenie cukrzycy to klucz do zapobiegania przedwczesnym zgonom i licznym powikłaniom choroby. Jak wynika z publikacji w prestiżowym „Clinical Diabetes”, wśród pacjentów nieleczonych insuliną uzasadnienie znajduje stosowanie niektórych systemów do ciągłego monitorowania glikemii.
Aktualne wytyczne dotyczące leczenia cukrzycy sugerują, że u większości chorych na cukrzycę docelowy poziom hemoglobiny glikowanej wynosi poniżej 7 proc., jednak – jak pokazują dane literaturowe – znaczny odsetek osób chorych na cukrzycę typu 2 nie osiąga docelowych wartości glikemii, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju i progresji powikłań choroby. Ponieważ „doustne leki przeciwcukrzycowe” to szerokie pojęcie, związane z dużą liczbą opcji leczenia, to zespół badaczy ze Stanów Zjednoczonych przeprowadził retrospektywną analizę oceniającą związek między zmianą wartości hemoglobiny glikowanej a stosowaniem urządzeń do ciągłego monitorowania glikemii (CGM) u pacjentów z cukrzycą typu 2 (nieleczonych insuliną) i brakiem kontroli choroby.

Oprócz osobistego CGM profesjonalne systemy CGM (p-GCM) to urządzenia będące własnością placówek opieki zdrowotnej i dostarczane pacjentom przez pracowników służby zdrowia do krótkotrwałego użytku (zwykle przez okres 3–10 dni) w celu ciągłego gromadzenia danych o glikemii. Czujniki urządzenia przesyłają dane do odbiornika, który często jest niezauważony dla pacjenta, a dane są następnie oceniane przez lekarza.

W analizie wzięto pod uwagę 15 481 osób (w tym 707 osób poddanych p-GCM), których dane medyczne zaczerpnięto z bazy Clinformatics Data Mart (CDM) firmy Optum; populacja obejmowała chorych na cukrzycę typu II w wieku powyżej 30 lat, którzy charakteryzowali się odsetkiem hemoglobiny glikowanej w zakresie 7,8–10,5 proc. i stosowaniem co najmniej dwóch doustnych leków przeciwcukrzycowych. Okres, w jakim oceniano rezultaty takiego sposobu monitorowania, wynosił 6 miesięcy.

Wykazano, że w grupie p-CGM wartość hemoglobiny glikowanej spadła średnio o 0,83 proc., z 8,70 do 7,87 proc., podczas gdy u osób niestosujących p-GCM doszło do 0,33-proc. redukcji, z 8,56 do 8,23 proc. Różnica między grupami okazała się istotna statystycznie. Odkrycie sugeruje, że u powyższa populacja może odnieść korzyść ze stosowania p-CGM, które może istotnie poprawić kontrolę glikemii i to w zaledwie 6 miesięcy.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.