Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Dulaglutyd skuteczny w populacji pediatrycznej

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Tagi: dulaglutyd
Z racji rosnącej fali otyłości wśród dzieci i młodzieży wzrasta też liczba przypadków cukrzycy typu 2. Stąd oprócz profilaktyki niezbędne jest opracowywanie strategii terapeutycznych.
W ostatnich latach pojawiło się wiele mocnych dowodów na poparcie tezy, że analogi GLP-1 stanowią przyszłość leczenia cukrzycy typu 2.

Większość badań dotyczyła dorosłych (jako że ten typ choroby jest u nich najczęstszy), natomiast dane dotyczące populacji dzieci i młodzieży są ograniczone. Z pomocą przyszedł wieloośrodkowy, międzynarodowy zespół naukowców, który testował skuteczność dulaglutydu w populacji młodzieży w wieku od 10 do 18 lat.

Przez 26 tygodni prowadzono randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, które objęło 126 osób z BMI powyżej 85. percentyla i leczonych wyłącznie modyfikacją stylu życia lub metforminą, z insuliną podstawową lub bez insuliny; uczestników przydzielono w równych proporcjach do otrzymywania raz w tygodniu podskórne wstrzyknięcia placebo, dulaglutydu w dawce 0,75 mg lub 1,5 mg.

Wykazano, że średni poziom hemoglobiny glikowanej wzrósł w grupie placebo (o 0,6 proc.) i spadł w grupach dulaglutydu (–0,6 proc. w grupie 0,75 mg i –0,9 proc. w grupie 1,5 mg), a różnica na korzyść leku okazała się istotna statystycznie. Ponadto istotnie wyższy odsetek badanych w połączonych grupach badawczych osiągnął poziom hemoglobiny glikowanej poniżej 7,0 proc. (51 proc. w porównaniu z 14 proc.). Glikemia na czczo wzrosła w grupie placebo (o 17,1 mg/dl) i spadła w połączonych grupach dulaglutydu (aż o18,9 mg/dl). Nie odnotowano natomiast różnicy w zakresie zmiany BMI. Profil bezpieczeństwa leku był zgodny z profilem zgłoszonym u dorosłych.

Powyższe badanie, któremu można zarzucić jedynie brak dużej populacji, wykazało, że dulaglutyd jest skuteczny u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 2 oraz nie wpływa na BMI, a to właśnie redukcja masy ciała wydaje się jednym z kluczowych celów terapii. Niemniej okres, w którym oceniano wspomnianą w poprzednim zdaniu zależność, był stosunkowo krótki, pozostaje zatem poczekać na wyniki follow upu i kolejne prace oceniające lek w populacji pediatrycznej.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.