Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Zespół stopy cukrzycowej – konieczna poprawa profilaktyki

Udostępnij:
Zapobieganie owrzodzeniom stopy cukrzycowej (ZSC) wyprzedza leczenie, ponieważ wczesna profilaktyka znacząco zmniejsza częstość występowania owrzodzeń stopy.
Zespół naukowców chińskich postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście pacjenci z istotnymi czynnikami ryzyka są badani, tak by zapobiec owrzodzeniom, nim powstaną, i czy sami pacjenci wiedzą, że takie badania są potrzebne.

W badaniu przekrojowym wykorzystano dane z badania National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2011–2018 (n = 1278). Zmienną zależną było to, czy pacjenci przeszli samodzielne badania w kierunku owrzodzeń stopy. Czynniki ryzyka, które mogą prowadzić do owrzodzeń stóp, uwzględniono jako zmienne niezależne. Aby zbadać związek pomiędzy subiektywną motywacją pacjenta do kontroli owrzodzeń stopy a zmiennymi ryzyka, przeprowadzono dalsze badania za pomocą ważonego modelu regresji logistycznej.

Spośród wszystkich czynników ryzyka rasa, wskaźnik masy ciała (BMI) i nadciśnienie były statystycznie istotne w zależności od tego, czy pacjentów badano pod kątem owrzodzeń stóp, czy nie. We w pełni skorygowanym modelu regresji logistycznej jedynie nadciśnienie było dodatnio skorelowane z badaniem w kierunku owrzodzeń stopy przeprowadzonym u pacjenta z cukrzycą.

Badanie to sugeruje, że nadal istnieje możliwość poprawy wiedzy i zachowań lekarzy i pacjentów chorych na cukrzycę, aby aktywnie zapobiegali ZSC. Według badaczy, w przypadku pacjentów pracownicy służby zdrowia powinni prowadzić ukierunkowane szkolenia w zakresie profilaktyki stopy cukrzycowej, aby ograniczać i zapobiegać jego powstawaniu poprzez wzmacnianie wiedzy w celu budowania pozytywnych postaw i stymulowania profilaktycznej zmiany zachowań.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.