Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Zespół stopy cukrzycowej z lepszymi wynikami leczenia przy stosowaniu EBM

Udostępnij:
Zespół stopy cukrzycowej jest trudny do leczenia i obarczony wysokim ryzykiem dalszych powikłań. Można jednak znacznie i istotnie poprawić wyniki terapii, stosując najlepszą dostępną wiedzę medyczną, o czym przekonuje publikacja z „International Wound Journal”.
Aktualne dane podają, że u 20–25 proc. z około 150 mln osób chorych na cukrzycę w trakcie leczenia występuje ryzyko wystąpienia zespołu stopy cukrzycowej. Powikłanie jest spowodowane neuropatią obwodową stóp; zmiany mikro- i makronaczyniowe ograniczają krążenie w podudziach, powodując niedostateczną perfuzję tętniczą i ostatecznie prowadząc do objawów klinicznych. W przypadku zaawansowanej choroby konieczna jest amputacja kończyn, co powoduje poważne fizyczne i psychiczne skutki uboczne.

Alarmujące są doniesienia mówiące o zwiększającej się z roku na rok częstości występowania zespołu stopy cukrzycowej.

Obecnie schorzenie leczy się głównie farmakologicznie, ale trudności w gojeniu, wysoki wskaźnik niepełnosprawności oraz obniżona odporność i jakość życia sprawiają, że ten sposób leczenia jest na ogół niewystarczający. Zapewnienie skutecznej opieki we wczesnym stadium jest klinicznie ważne, aby zapobiec postępującemu zakażeniu i wspomagać gojenie się ran; z pomocą przychodzi nauka.

Zespół badaczy z Shandong First Medical University przeprowadził metaanalizę, której celem było określenie wpływu stosowania interwencji opartych na dowodach na skuteczność leczenia zespołu stopy cukrzycowej; w tym celu z kilku dużych baz danych medycznych (m.in. PubMed, Embase, Cochrane Library, Web of Science) wybrano 25 randomizowanch badań klinicznych z udziałem łącznie 2272 pacjentów.

Metaanaliza wykazała, że w porównaniu z innymi metodami sprawowanie opieki oparte na dowodach znacząco i istotnie poprawia skuteczność leczenia zespołu stopy cukrzycowej (aż mniej więcej czterokrotnie), ponadto zmniejsza stężenie glukozy w osoczu na czczo oraz 2 godziny po posiłku. Efekt takiej interwencji jest trwały, gdyż wykazano, że spada także średni odsetek hemoglobiny glikowanej.

Powyższe badanie jest kolejnym pokazującym, że medycyna oparta na dowodach daje szanse wielu pacjentom na poprawę stanu ich zdrowia; z drugiej strony wykazuje, jak niewystarczające bywają zasoby zdrowia publicznego, by w większości przypadków w pełni zapewnić takie postępowanie.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.