Termedia.pl
 
 
eBook: Medycyna Rodzinna, Podręcznik dla Lekarzy i Studentów

Download free chapter
pod redakcją naukową Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas
Termedia sp. z o.o.
ISBN: 978-83-7988-225-0
price: 120.00(5% VAT included)
Add to cart
 
 
Podręcznik podzielony jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich, „Dziedzina medycyny rodzinnej”, omawia sześć zasadniczych obszarów kompetencji lekarza rodzinnego i warunki konieczne do ich efektywnego wykorzystania w ujęciu zaprezentowanym przez Nową Definicję Medycyny Rodzinnej, opracowaną i zaakceptowaną przez Europejski Oddział Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA Europe). W drugiej części, zatytułowanej „Klinika medycyny rodzinnej”, przedstawione zostały najważniejsze problemy kliniczne, z jakimi ma do czynienia w swojej pracy lekarz rodzinny. Pozycja ta z pewnością może zainteresować i okazać się przydatna dla praktykujących lekarzy rodzinnych.
Share:
Share:
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.