GASTROENTEROLOGIA
Choroby wątroby
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Analiza mikrobioty jelitowej jako sposób nieinwazyjnej diagnostyki wczesnego raka wątrobowokomórkowego

Źródło: Gut/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 17.08.2018
 
 
Rak wątrobowokomórkowy (HCC – hepatocellular carcinoma) jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie z powodu nowotworów. Dotychczasowe badania na modelu zwierzęcym potwierdziły obecność osi mikrobiota-wątroba i związku między składem mikrobioty jelitowej oraz występowania HCC.
Badacze z Chin przeprowadzili analizę składu mikrobioty z próbek kału 75 pacjentów z rozpoznaną wczesną postacią HCC, 40 z marskością wątroby i 75 osób zdrowych. Celem analizy było wskazanie układu mikrobioty, na podstawie którego można odróżnić populację zdrową od populacji z HCC.

Porównując skład bakterii osób z wczesnym HCC ze zdrową grupą kontrolną wykazano, że grupa z obecnym nowotworem charakteryzowała się zmniejszoną liczbą gatunków produkujących maślan, natomiast zwiększoną liczbą gatunków produkujących lipolisacharydy w porównaniu z grupą osób zdrowych. Stwierdzono również istotne różnice między grupą HCC, a grupą z marskością wątroby w składzie bakterii Actinobacteria, Gemmiger, Parabacteroides. Naukowcy stworzyli model oparty na 30 markerach bakteryjnych, który potrafił z czułością i specyficzną równymi po ok. 80% rozróżniać osoby z obecnym HCC i bez nowotworu. Model sprawdzono niezależnie na grupie dodatkowych próbek stolca od 98 pacjentów z HCC, uzyskując zbliżone wartości predykcyjne modelu.

Jest to kolejne badanie, które wykazuje związek między składem microbioty, a obecnością nowotworu. Tego typu doniesienia dają nadzieję na stworzenie w przyszłości zestawów badań składu flory jelitowej, które może pomóc w diagnostyce wczesnych postaci nowotworów.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe