GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Berberyna w prewencji nawrotów gruczolaków jelita grubego

Źródło: The Lancet Gastroenterology & Hepatology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Autor: Anna Soboń |Data: 21.07.2020
 
 
Berberyna jest suplementem diety pochodzenia roślinnego używanym głównie w tradycyjnej medycynie chińskiej. Posiada właściwości przeciwdrobnoustrojowe oraz przeciwzapalne. Chiński zespół badawczy ocenił zastosowanie tego suplementu z prewencji nawrotów gruczolaków jelita grubego.
Do badania włączono dorosłych pacjentów, u których potwierdzono od jednego do sześciu gruczolaków jelita grubego, oraz u których wykonano polipektomię wszystkich zmian w ciągu 6 miesięcy przed rekrutacją. Uczestników badania zrandomizowano do grup: berberyna w dawce 300 mg dwa razy dziennie lub placebo. Kontrolne kolonoskopie wykonywano rok po momencie rozpoczęcia badania, a jeżeli nie wykryto żadnego, to powtarzano kolonoskopię w drugim roku. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów u których doszło do nawrotu gruczolaków jelita grubego.

Łącznie 553 badanych było przydzielonych do grupy interwencyjnej, a 555 do grupy placebo. Ostatecznie 429 pacjentów otrzymujących berberynę i 462 z grupy kontrolnej ukończyło badanie. Odsetek nawrotu gruczolaka jelita grubego wyniósł 36% w grupie interwencyjny i 47% w grupie kontrolnej (RR=0,77; 95% CI: 0,66-0,91; p<0,001). Nie odnotowano ciężkich działań niepożądanych w obydwu grupach.

Berberyna wydaje się być bezpiecznym i efektywnym środkiem w redukcji ryzyka nawrotu gruczolaków jelita grubego i może stanowić formę chemoprewencji po polipektomii.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe