GASTROENTEROLOGIA
Choroby żołądka i dwunastnicy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Biopsja serologiczna błony śluzowej żołądka – czy możliwa?

Źródło: Huakang Tu i wsp. A serological biopsy using five stomach-specific circulating biomarkers for gastric cancer risk assessment: a multi-phase study. Am J Gastroenterol 2017; 112: 704-715. PE/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 29.05.2017
 
 
Od lat poszukuje się serologicznych markerów, które pozwoliłyby na wiarygodną ocenę ryzyka rozwoju raka żołądka u danego chorego. Panel takich zastępczych markerów nazwano nawet biopsją serologiczną żołądka, ale jak dotąd nie sformułowano jednoznacznych zaleceń, dotyczących stosowania takiego rodzaju biopsji w codziennej praktyce klinicznej. Na łamach czasopisma American Journal of Gastroenterology ukazała się praca, która omawia powyższe zagadnienie na przykładzie oceny 5 parametrów: pepsynogenu I (PGI), pepsynogenu II (PGII), stosunku PGI/PGII, przeciwciał przeciw Helicobacter pylori (anty-Hp) oraz gastryny-17.
W analizie uwzględniono grupę 12112 uczestników, wśród których dokonywano oceny powyższych parametrów oraz których w sposób prospektywny nadzorowano klinicznie i endoskopowo.
W analizie przekrojowej wykazano, że badane parametry (zwłaszcza PGII, PGI/PGII oraz przeciwciała anty-Hp) mogą być przydatne w prognozowaniu obecności stanów przednowotworowych żołądka oraz raka żołądka w momencie włączenia do analizy. W ocenie prospektywnej wykazano, że niskie stężenie PGI oraz niski stosunek PGI/PGII, a także wysokie oraz niskie stężenia gastryny-17 były powiązane z rozwojem raka żołądka.
Autorzy konkludują, że wykorzystanie badanych 5 parametrów serologicznych może być pomocne w identyfikacji chorych, którzy wymagają poszerzenia diagnostyki o ocenę endoskopową. Parametry te pozwalają także wskazać na grupy szczególnego ryzyka onkologicznego, u których nadzór endoskopowy powinien być szczególnie intensywny i indywidualnie ustalany.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.