Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Budezonid efektywny w WZJG przy oporności na mesalazynę

Źródło: RTR/Medscape/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 28.03.2017
 
 
Budezonid przyczynia się do wywołania remisji u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego WZJG z umiarkowaną do silnej opornością na mesalazynę.
Badacze zostali zaskoczeni wynikami leczenia pokazywanymi przez endoskopię oraz histologię, które wskazały na zupełnie przyzwoitą i obiektywną poprawę przebiegu choroby. To rokuje dobrze dla pacjentów, którzy odpowiedzieli na tą terapię, tym bardziej, ze jak wiadomo, wyniki endoskopii oraz histologii korelują z lepszym krótko i długoterminowym rezultatem.

Budezonid jest kortykosteroidem drugiej generacji a tabletki wielomacierzowe o przedłużonym uwalnianiu zostały opracowane w celu ominięcia żołądka i uwolnieniu aktywnego leku w całej długości jelita grubego.
Badacze ocenili wielomacierzowy budazonid – 9 mg podawanych raz dziennie przez 8 tygodni pod kątem indukcji remisji umiarkowanego do silnego WZJG nie adekwatnie kontrolowanego przez terapię doustną mesalazyną.

Spośród 510 losowych chorych, 230 podano lek a 228 placebo i tylu ( odpowiednio 85 procent i 93 procent) zakończyło badanie wskazanej do zmodyfikowanej terapii z intencją wyleczenia populacji. Znacząco więcej chorych leczonych budezonidem osiągnęło kliniczną i endoskopową remisję w porównaniu z placebo po 8 tygodniach ( 13 procent verus 7,5 procent). Podobny odsetek chorych leczonych budezonidem (24,3 procent) i placebo ( 22,8 procent) uzyskało remisję kliniczną, ale znacząco więcej chorych leczonych budezonidem ( 20 procent) uzyskało remisję endoskopową ( placebo – 12,3 procent).

Potencjalne działania niepożądane związane z glikokortykosteroidem były bardziej powszechne z budezonidem ( 9 procent) w porównaniu z placebo ( 5,9 procent).
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe