Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Budezonid wysoce skuteczny w leczeniu eozynofilowego zapalenia przełyku

Źródło: DM/www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(19)33580-2/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 03.04.2019
 
 
Eozynofilowe zapalenie przełyku jest przyczyną przykrych objawów, takich jak dysfagia, popijanie połykanych pokarmów dużą ilością płynów czy długi czas żucia. Występuje trzy razy częściej u mężczyzn i dotyka około 50 na 100 tys. osób.
U większości chorych współwystępują choroby atopowe, a leczenie obejmuje dietę eliminacyjną, IPP oraz glikokortykosteroidy o działaniu miejscowym, w szczególności często stosowany budezonid, którego wziewy poleca się pacjentom połykać. Ostatnia z wymienionych metod niesie za sobą ryzyko dostarczenia w miejsce docelowe zbyt małej dawki; zbadano zatem, czy można stosować budezonid w postaci specjalnie stworzonych tabletek.

Naukowcy z Hiszpanii, Niemiec, Holandii i Szwajcarii przeprowadzili randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą oceniające skuteczność budezonidu w postaci tabletek ulegających rozpuszczeniu w obrębie jamy ustnej. Zakwalifikowano 88 osób dorosłych cierpiących na eozynofilowe zapalenie przełyku i podzielono ich na grupę kontrolną (n=59, 1mg budezonidu dwa razy na dobę) oraz grupę badawczą (n=29; placebo), a eksperyment prowadzono przez 6 tygodni. Po tym czasie oceniono, u jakiego odsetka pacjentów wystąpiła całkowita remisja, zdefiniowana jako spadek nasilenia dysfagii i odynofagii poniżej 3 w skali 0-10 w każdym dniu ostatniego tygodnia badania oraz szczytowa liczba eozynofili w bioptatach <5/hpf. Pacjentom, u których nie uzyskano remisji, zaproponowano leczenie budezonidem w tabletkach 1mg dwa razy na dobę.

Po 6 tygodniach leczenia u 58% pacjentów z grupy badawczej udało się uzyskać całkowitą remisję; w grupie kontrolnej nie stwierdzono ani jednej remisji, a wyniki te okazały się istotne statystycznie (p<0,0001). Remisję histopatologiczną uzyskano aż u 93% pacjentów otrzymujących lek i u żadnego przyjmującego placebo (p<0,0001). Po 12 tygodniach (czyli w grupie, która nie uzyskała remisji i kontynuowała leczenie) remisję uzyskano już u znacznie większego odsetka chorych - aż 85%. Wśród wszystkich osób otrzymujących lek u jedynie 5% odnotowano działanie niepożądane, którym okazała się łagodna kandydoza, łatwo poddająca się leczeniu.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe