GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Charakterystyka pacjentów z IBD chorujących na autoimmunologiczne zapalenie trzustki

Źródło: Roque Ramos L i wsp. Autoimmune pancreatitis and inflammatory bowel disease: case series and review of literature. Dig Liver Dis 2016 May 19, epub ahead of print. PE/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 20.06.2016
 
 
Opisano związek zachorowania na autoimmunologiczne zapalenie trzustki (ang. autoimmune pancreatitis – AIP) z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (ang. inflammatory bowel disease – IBD), ale charakterystyka tej wyjątkowej grupy pacjentów jest wciąż niepełna. Na łamach czasopisma Digestive and Liver Disease opublikowano pracę poświęconą temu zagadnieniu.
Autorzy dokonali oceny profilu chorych ze współistniejącym z AIP IBD w swojej grupie pacjentów oraz dokonali przeglądu literatury w tym zakresie.
Wykazano, że na AIP częściej chorowali młodzi mężczyźni z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego – zwłaszcza o rozległym zajęciu przewodu pokarmowego. Natomiast w przypadku pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których współistniało AIP, u wszystkich z nich zajęte było jelito grube przez proces zapalny. Ciężkość przebiegu IBD była różna – od przebiegu łagodnego do ciężkiego wymagającego kolektomii. Najczęstszym podtypem AIP był podtyp 2. Poza tym wykazano, że rozpoznanie AIP stawiane było zwykle po postawieniu diagnozy IBD. Sposób leczenia AIP u osób ze współistniejącym IBD oraz jego wyniki były podobne w porównaniu z populacją ogólną. Autorzy podkreślają, że konieczne są dalsze badania w celu lepszej oceny profilu klinicznego tej grupy pacjentów.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.