Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Częstość kontaminacji duodenoskopów przed badaniem ERCP

Źródło: ECLINICALMEDICINE Published by The Lancet
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 11.09.2020
 
 
Zabieg endoskopowej wstecznej cholangiopankreatografii (ERCP) związany jest z ryzykiem zakażenia, gdyż endoskop wprowadzany jest do dróg żółciowych, które naturalnie są praktycznie pozbawione obecności bakterii.
Zespół badawczy z Danii przeprowadził przegląd systematyczny z meta-analizą dotyczący częstości kontaminacji duodenoskopów tuż przed ich użyciem. Łącznie badacze włączyli 15 badań do meta-analizy. Oszacowano, że w sumie przed użyciem 15,25% duodenoskopów uległo kontaminacji. Odsetek kontaminacji był wyższy gdy tylko raz przeprowadzono dezynfekcję wysokiego stopnia (ang. high-level disinfection - całkowita eliminacja wszystkich mikroorganizmów na instrumencie z wyjątkiem niewielkiej liczby sporów bakterii) i wynosiła ona 16,14%. W przypadku zastosowania podwójnej dezynfekcji wysokiego stopnia lub sterylizacji przy użyciu tlenku etylenu odsetek ten wynosił 9,20%.

Pomimo stosowania dezynfekcji wysokiego stopnia znaczny odsetek duodenoskopow przed użyciem jest skontaminowany. Zastosowanie podwójnej dezynfekcji wysokiego stopnia lub tlenku etylenu pozwalało zmniejszyć ten odsetek, jednak nadal prawie co dziesiąty duodenoskop nie był prawidłowo przygotowany do badania ERCP.skrocona_informacja_o_leku.pdf
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe