Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy pacjenci z nieswoistymi zapaleniami jelit mają większe ryzyko otępienia?

Źródło: Gut
Opracował: Mikołaj Kamiński
Autor: Anna Soboń |Data: 28.07.2020
 
 
Coraz więcej ukazuje się prac łączących funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego z jelitem. Obecnie wiadomo że istnieje związek pomiędzy nieswoistymi zapaleniami jelit, a chorobą Parkinsona. Kolejną chorobą neurodegeneracyjną, z jaką mogą mieć związek choroby zapalne jelit, jest otępienie.
Na łamach Gut ukazała się praca analizująca dane z tajwańskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Badacze przeanalizowali dane 1742 pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, którzy mieli co najmniej 45 lat oraz 17 420 pacjentów stanowiący grupę kontrolną identyczną pod względem rozkładu płci, dostępu do opieki zdrowotnej, dochodu oraz cech, które wpływają na ryzyko otępienia.

W badanych grupach 5,5% pacjentów z chorobami zapalnymi jelit miało otępienie, a w grupie kontrolnej - 1,4%. Średnio u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit wcześniej diagnozowano otępienie w porównaniu z grupą kontrolną (76,2 vs. 83,5 lat). W modelu hazardu Coxa obecność chorób zapalnych jelit zwiększała ryzyko rozwoju otępienia (HR=2,54; 95% CI: 1,91-3,37). Spośród rodzajów otępienia, choroby zapalne jelit głównie wpływały na ryzyko otępienia o typie alzheimerowskim. Nie odnotowano różnic w ryzyku rozwoju zaburzeń otępiennych w podziale na płeć, obecność wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna.

Wyniki sugerują, że pacjenci z chorobami zapalnymi jelit mają zwiększone ryzyko otępienia i wcześniej na nie zapadają. Jeśli proces zapalny jelit może wpływać na procesy neurodegeneracyjne mózgu, powstaje pytanie, czy lepsza kontrola choroby mogłaby zmniejszyć ryzyko otępienia.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe