Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czy trzeba odstawić klopidogrel przed kolonoskopią? Niekoniecznie!
Źródło: DM/www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(18)35193-X/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 26.03.2019
 
 
Z racji bardzo częstego występowania chorób sercowo-naczyniowych duża liczba pacjentów przyjmuje na stałe leki przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe, w tym klopidogrel. Stosunkowo częstą procedurą jest kolonoskopia (często z jednoczesną polipektomią) i obecnie rekomendacje towarzystw naukowych rekomendują odstawienie klopidogrelu na 5 do 7 dni przed planowaną interwencją diagnostyczno-leczniczą. Czy aby na pewno takie postępowanie jest konieczne? Nowe światło rzucają wyniki badania przeprowadzonego przez zespół naukowców z The Chinese University of Hong Kong.
Na łamach prestiżowego czasopisma Gastroenterology ukazało się randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, oceniające bezpieczeństwo braku odstawienia klopidogrelu przed planowaną kolonoskopią z (jeśli była taka konieczność) polipektomią. 387 pacjentom przyjmującym klopidogrel i poddanym planowej kolonoskopii polecono odstawić lek na 7 dni przed badaniem, następnie część pacjentów otrzymywała 75 mg klopidogrelu (grupa badawcza), a reszta placebo (grupa kontrolna). Oceniono, czy nieodstawienie leku skutkuje opóźnionym krwawieniem po polipektomii, wymagającym hospitalizacji do 30 dni po kolonoskopii; sprawdzono także, czy istotnie częściej występowały krwawienia po polipektomii i poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe nawet do 6 miesięcy po badaniu.

Spośród 387 pacjentów 216 wymagało polipektomii, z czego 106 było przydzielonych do grupy badawczej i 110 do grupy kontrolnej. Okazało się, że nie ma istotnej różnicy w częstości opóźnionych krwawień, wymagających hospitalizacji do 30 dni po badaniu (3,8% w grupie badawczej i 3,6% w grupie kontrolnej, p=0,945). Podobnie nie odnotowano istotnych różnic w zakresie krwawień w trakcie polipektomii (8,5% vs. 5,5%, p=0,38), a także częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych (1,5% vs. 2%, p=0,713).

Podwójnie zaślepione badanie na dość licznej populacji to z pewnością mocny dowód na brak konieczności odstawiania klopidogrelu przed planowaną kolonoskopią. Jeżeli kilka kolejnych badań potwierdzi powyższe wyniki to z pewnością nastąpi zmiana zaleceń.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe