Specjalizacje, Kategorie, Działy

Doustne antykoagulanty i NLPZ nie wpływają na badanie krwi utajonej w kale

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: DM/https://gut.bmj.com/content/68/5/866
Z racji bardzo powszechnego występowania chorób sercowo-naczyniowych często stosowanymi lekami są doustne antykoagulanty i aspiryna, a różnego rodzaju dolegliwości bólowe często łagodzone są przy pomocy niesterydowych leków przeciwzapalnych. Wymienione wyżej grupy leków prowadzą do spadku krzepliwości krwi, co stwarza niebezpieczeństwo utajonych krwawień, głównie z przewodu pokarmowego, co może wiązać się z fałszywie dodatnim testem na obecność krwi utajonej w kale. Holenderscy naukowcy zbadali, czy podejrzenie to znajduje uzasadnienie w świetle obecnej wiedzy medycznej.
Badacze z Erasmus MC University Medical Center w Rotterdamie przeprowadzili metaanalizę oceniającą wpływ wymienionych grup leków na ryzyko wystąpienia fałszywie dodatniego testu na krew utajoną w kale, powszechnie stosowanego jako narzędzie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. Włączono badania porównujące wyniki testu na krew utajoną w kale w populacjach stosujących doustne koagulanty i/lub NLPZ w porównaniu z osobami ich niestosującymi; badania dotyczyły populacji z grupy średniego ryzyka zachorowania.

Włączono ostatecznie osiem badań, w których u 3563 osób uzyskano dodatni wynik testu na krew utajoną w kale. Okazało się, że wśród osób przyjmujących doustne antykoagulanty dodatnia wartość predykcyjna (PPV) w zakresie wykrycia zmian nowotworowych wyniosła 37,6% w porównaniu do 40,3% u osób niestosujących wymienionej grupy leków, a powyższa różnica nie jest istotna statystycznie (p=0,75). Podobne wyniki uzyskano dla stosowania aspiryny oraz niesterydowych leków przeciwzapalnych, w przypadku których PPV wyniosła 38,2% w porównaniu do 39,4% u osób ich niestosujących (p=0,59).

W świetle powyższej metaanalizy wydaje się, że nie trzeba odstawiać doustnych antykoagulantów i/lub NLPZ przed badaniem na krew utajoną w kale. Jest to o tyle ważne, że zwłaszcza w przypadku doustnych antykoagulantów ich odstawienie i następnie ponowne włączenie może się wiązać z przykrymi powikłaniami.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.