GASTROENTEROLOGIA
Medycyna i technika
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

ERCP u osób powyżej 65. roku życia

Źródło: Ukkonen M i wsp.
Autor: Marta Koblańska |Data: 28.11.2016
 
 
Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna wykazuje dużą skuteczność w usuwaniu kamieni żółciowych. Powikłania są znikome, najwyższe ryzyko dotyczy osób z chorobą nowotworową.
Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ang. endoscopic retrograde cholangiopancreatography – ERCP) jest badaniem endoskopowym o dość dużej inwazyjności i ściśle zdefiniowanym zakresie powikłań. Na łamach czasopisma Digestive Diseases and Sciences ukazała się praca fińska, w której podjęto próbę oceny skuteczności i bezpieczeństwa ERCP wykonywanego ze wskazań pilnych u osób w wieku powyżej 65. roku życia.

Dane uwzględnione w analizie pochodziły z prospektywnie prowadzonej bazy, obejmującej wskazania, wyniki oraz rejestr powikłań ERCP w ośrodku reprezentowanym przez autorów w okresie 5 lat.

W sumie w analizie uwzględniono 531 badań ERCP, wykonywanych u 480 osób po 65 roku życia. Mediana wieku wyniosła 78 lat (zakres 65-97, 48% stanowili mężczyźni). Najczęstszym wskazaniem do badania była kamica przewodowa (56,1%), a także przewężenie dróg żółciowych spowodowane nowotworem (33,7%). Skuteczna ekstrakcja kamieni żółciowych została osiągnięta w 72,8% przypadków, a przy uwzględnieniu dodatkowych badań ERCP wykonywanych u chorych z wstępnym niepowodzeniem leczenia – odsetek skutecznych ekstrakcji kamieni żółciowych wzrósł do 96,6%. Powikłania ERCP wystąpiły u 3,4% badanych, z czego najczęstszym było ostre zapalenie trzustki (1,7%), krwawienie (0,6%) oraz perforacja dwunastnicy (0,2%). Ryzyko powikłań po ERCP było większe u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płucną, a także w przypadku tzw. trudnej kaniulacji dróg żółciowych. Śmiertelność związana z badaniem wyniosła 0%, natomiast w ocenie ogólnej, 30-dniowej śmiertelności w badanej grupie – 10%, a najwyższa była w grupie osób z chorobą nowotworową (24%).
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe