GASTROENTEROLOGIA
Choroby wątroby
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Geny wirusa HCV determinują odpowiedź na leczenie

Źródło: www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(19)40865-2/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 20.09.2019
 
 
Wirus HCV, to otoczkowy wirus ssRNA z rodziny Flaviviridae. Konsekwencją zakażenia jest zapalenie wątroby, prowadzące do pozapalnej marskości, i w konsekwencji rozwoju raka wątrobowokomórkowego.
Jako osobny czynnik patogenny został zidentyfikowany pod koniec lat osiemdziesiątych, niemniej już o wiele wcześniej podejrzewano jego istnienie (wirus non- A, non-B, NANBV). Przypuszcza się, że w Polsce zakażonych jest 1,4% populacji. Większość zakażeń ma początkowo przebieg skąpoobjawowy ( u 96%), nie wywołując u chorych obaw o stan zdrowia, niestety rodzi to tragiczne w skutkach konsekwencje.

Jednym z głównych leków stosowanych w terapii zakażenia HCV ( eradykacji wirusa) jest Sofozbuwir. Jest to pod względem mechanizmu działania inhibitor wirusowej polimerazy, uniemożliwiający namnażanie się kompletnych wirionów. Lek ten eliminuje większość przewlekłych zakażeń HCV.
Niektóre mutacje, bądź polimorfizmy w obrębie polimerazy wirusowej determinują oporność na leczenie Sofozbuwirem.

Badacze z zespołu Wing et al. dowiedli ostatnio w swojej publikacji, że powszechnie spotykany polimorfizm genu polimerazy ( V w pozycji 150 genu polimerazy NS5B) w genotypie 3 HCV, polegający na podstawieniu aminokwasu skutkuje zmniejszoną szansą na dobrą odpowiedź kliniczną.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.