Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Jak feedback ze strony innych endoskopistów wpływa na jakość wykonywanych kolonoskopii?

Źródło: Gastrointestinal Endoscopy
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 07.05.2020
 
 
Klasycznym wskaźnikiem jakości wykonywanych kolonoskopii jest częstość wykrywania gruczolaków jelita grubego (ang. adenoma detection rate, ADR).
Na łamach Gastrointestinal Endoscopy ukazał się przegląd systematyczny wraz z meta-analizą oceniający związki pomiędzy feedback'iem (dosłownie oznacza sprzężenie zwrotne, w praktyce oznacza uzyskanie informacji zwrotnej nt. wykonanego zadania: usługi, ćwiczenia lub procedury) od innych endoskopistów, a jakością wykonywanych kolonoskopii.

Bishay i wsp. objęli metaanalizą 12 badań, które opisywały wyniki ponad 33 tys. kolonoskopii. Feedback ze strony innych endoskopistów był związany z poprawą ADR o 21% (RR=1,21; 95% CI: 1,09-1,34). Porady od bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek najbardziej wpływały na poprawę wyników endoskopistów z niskim ADR (RR=1,62; 95% CI: 1,18-2,23), a umiarkowanie w przypadków endoskopistów średnich wynikach ADR (RR=1,19; 95% CI: 1,11–1,29). Natomiast endoskopiści o największym doświadczeniu uzyskiwali niewielką poprawę w zakresie ADR, która w meta-analizie nie była istotna statystycznie (RR=1,06; 95% CI: 0,99–1,13). Poprawa w zakresie ADR nie wpływa istotnie na czas wykonywany kolonoskopii.

Wyniki badania wskazują, że jakość kolonoskopii może być polepszona dzięki feedback'owi od bardziej doświadczonych endoskopistów. Autorzy sugerują, że przeprowadzanie regularnych kontroli jakości oraz stworzenie relacji uczeń-mistrz może wpłynąć na poprawę jakości kolonoskopii.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe