Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kombinacja eflornityny z sulindakiem w prewencji progresji wielopolipowatości rodzinnej

Źródło: NEJM
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 28.09.2020
 
 
Eflornityna to bloker dekarboksylacy ornityny, a sulindak to niesteroidowy lek zapalny. Oba leki zmniejszają ryzyko rozwoju gruczolaków jelita grubego. Niedawno na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badanie o akronimie EudraCT w którym zbadano czy połączenie tych leków hamuje progresję polipowatości rodzinnej.
Pacjenci byli randomizowani do jednej z trzech grup: eflornityna dawce 750 mg, sulindak dawce 150 mg lub oba leki. Leczenie trwało 48 miesięcy. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do wystąpienia progresji choroby zdefiniowany jako potrzeba dużego zabiegu chirurgicznego, endoskopowe wycięcie zaawansowanych gruczolaków, diagnoza dysplazji wysokiego stopnia w odbytnicy lub w zbiorniku po kolektomii lub progresja choroby w dwunastnicy.

W sumie 171 pacjentów zostało poddanych randomizacji. Do progresji choroby doszło u 32% pacjentów leczonych kombinacją, 38% pacjentów leczonych w samym sulindakiem i 40% pacjentów leczonych eflornityną (porównanie kombinacji z sulindakiem: HR=0,71; 95% CI: 0,39-1,32; porównanie kombinacji z eflornityną HR=0,66; 95% CI: 0,36-1,24).

W badaniu nie wykazano, aby kombinacja eflornityny z sulindaiem przynosiła większe korzyści pacjentom z polipowatością rodzinną niż monoterapia jednym z tych leków.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe