Specjalizacje, Kategorie, Działy

Kto powinien opiekować się pacjentem z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego: gastroenterolog czy zespół wielodyscyplinarny?

Udostępnij:
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego są jednymi z najczęstszych dolegliwości leczonymi przez gastroenterologów. Jednakże, istotna część pacjentów nie doznaje poprawy po zastosowanym leczeniu. Na łamach Lancet Gastroenterology and Hepatology ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego w którym oceniono skuteczność leczenia pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego leczonymi przez gastroenterologa lub zespół wielodyscyplinarny.
Do badania włączono pacjentów w wieku od 18 do 80 roku życia u których wykryto czynnościowe zaburzenie przewodu pokarmowego zgodnie z IV kryteriami rzymskimi. Następnie, pacjentów losowo przydzielono w stosunku 1:2 do grup: opieka gastroenterologa lub opieka zespołu wielodyscyplinarnego złożonego z: gastroenterologa, dietetyka, hipnoterapeutty zajmującego się chorobami przewodu pokarmowego, psychiatry oraz fizjoterapeuty zajmującego się biofeedbackiem. Wyniki leczenia oceniono po wypisie z kliniki lub 9 miesięcy po następnej wizycie. Ogólną poprawę nasileniu dolegliwości oceniono 5 stopniowej skali Likerta. Za pierwszorzędowy punkt końcowy uznano odsetek pacjentów u których ogólna poprawa wynosiła 4 (nieco lepiej) lub 5 (znacznie lepiej) po leczeniu.

188 pacjentów zrandomizowano w badaniu. Ostatecznie można było przeanalizować wyniki leczenia 144 (46 leczonych przez gastroenterologa i 98 leczonych przez zespół). Ostatecznie 26 (57%) pacjentów z grupy leczonych standardowo oraz 82 (84%) leczonych przez zespół multidyscyplinarny spełniło pierwszorzędowy punkt końcowy (RR=1,50; 95% CI: 1,13-1,93). Podobnie, pacjenci leczeni przez zespół wielodyscyplinarny uzyskiwali istotną poprawę w zakresie poszczególnych dolegliwości gastrycznych, odczuwali mniejsze nasilenie lęku i objawów zaburzeń depresyjnych oraz oraz wykazywali wyższą jakość życia w porównaniu z osobami leczonymi jedynie przez gastroenterologa. Co ważne, średni koszt uzyskania poprawy klinicznej był wyższy w grupie leczonej przed gastroenterologa w porównaniu z zespołem wielodyscyplinarnym: (3136 USD vs. 2549 USD).

Zintegrowana opieka nad pacjentem z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego umożliwia uzyskanie lepszych rezultatów klinicznych w porównaniu z leczeniem prowadzonym jedynie przez gastroenterologa.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.