Specjalizacje, Kategorie, Działy

Kwas obeticholowy zmniejsza zwłóknienie w niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby

Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)33041-7/fulltext
Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) jest częstym typem przewlekłej choroby wątroby, prowadzącym do marskości wątroby. Wykazano, że kwas obeticholowy, agonista receptora farnezowego X, poprawia cechy histologiczne NASH. Na łamach The Lancet ukazała się śródokresowa analiza badań 3. fazy.
Wieloośrodkowy zespół przeprowadził randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, do którego zakwalifikowano pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD) o aktywności na poziomie co najmniej 4 i stopniu zwłóknienia F2-F3. Populację podzielono losowo w stosunku 1:1:1 z uwzgledieniem placebo doustnie, kwasu obeitcholowego 10 mg lub kwasu obeticholowego 25 mg dziennie. Punktami końcowymi dla analizy w 18. miesiącu były zmniejszenie zwłóknienia (≥1 stopień) bez pogorszenia NASH lub postępowanie NASH bez pogorszenia zwłóknienia.

Do analizy włączono 931 pacjentów (311 w grupie placebo, 312 w grupie kwasu obeticholowego 10 mg i 308 w grupie kwasu obeticholowego 25 mg). Poprawę zwłóknienia uzyskano u 37 (12%) pacjentów w grupie placebo, 55 (18%) w grupie z kwasem obeticholowym 10 mg (p=0,045) i 71 (23%) w grupie z kwasem obeticholowym 25 mg (p=0,0002). Nie osiągnięto punktu końcowego postępowania NASH (25 [8%] chorych w grupie placebo, 35 [11%] w grupie z kwasem obeticholowym 10 mg [p=0,18] i 36 [12%] w grupie z kwasem obeticholowym 25 mg [p=0,13]). We wszystkich badanych grupach najczęstszym działaniem niepożądanych był świąd o nasileniu na ogół łagodnym do umiarkowanego. Profil bezpieczeństwa był podobny jak w poprzednich badaniach.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.