Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Leczenie żywieniowe szansą na poprawienie rokowania u pacjentów z rakiem trzustki

Źródło: AK/www.journal-surgery.net/article/S1743-9191(18)31637-6/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 10.12.2018
 
 
Stan odżywienia odgrywa ogromną rolę w leczeniu pacjentów onkologicznych i (na szczęście) coraz częściej wdraża się odpowiednie postępowanie żywieniowe. Jednym z nowotworów, który szczególnie intensywnie korzysta z energetycznych zasobów organizmu (bardzo szybko prowadząc do niedożywienia) jest rak przewodowy trzustki, od wielu lat związany z bardzo niepomyślnym rokowaniem.
Przeprowadzono metaanalizę oceniającą przeżycia całkowite u pacjentów z rakiem trzustki, cierpiących dodatkowo z powodu sarkopenii. Włączono 11 badań; u 959 spośród 2111 (45,4%) pacjentów została zdiagnozowana sarkopenia, u 163 z 1254 (13%) stwierdzono otyłość i sarkopenię. 41,7% wszystkich pacjentów zostało poddanych terapii paliatywnej, 58,3% resekcji celem wyleczenia z choroby. Całkowity czas przeżycia wyniósł 4,3-12 miesięcy w grupie leczonej paliatywnie i 17,4-25,8 miesięcy w grupie poddanej resekcji guza.

Okazało się, że sarkopenia wiązała się z istotnie gorszym rokowaniem co do całkowitego czasu przeżycia (HR 1,49, p<0,001). Sarkopenia u pacjentów otyłych pogarszała rokowanie w jeszcze większym stopniu niż u pacjentów z normalną masą ciała (HR 2,01, p<0,001). Ponadto niedożywienie prowadzące do sarkopenii wiąże się ze zwiększoną częstością powikłań pooperacyjnych.

Powyższa metaanaliza dostarcza dowodów na ogromne korzyści płynące z leczenia żywieniowego u pacjentów cierpiących z powodu nowotworu; tym razem okazało się także, że niedożywienie prowadzi nie tylko do pogorszenia jakości życia i wzrostu częstości powikłań, lecz istotnie pogarsza rokowanie w zakresie przeżycia całkowitego. W świetle rosnącej częstości chorób nowotworowych i (przynajmniej w Polsce) rosnącego zapotrzebowania na kadry lekarskie medycyna jest "skazana" na każdy element poprawiający rokowanie. Zapraszamy zatem do zapoznania się z wytycznymi ESPEN w zakresie postępowania żywieniowego: https://www.espen.org/guidelines-home/espen-guidelines
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe