Specjalizacje, Kategorie, Działy

Leki przeciwpłytkowe, a ryzyko raka jelita grubego

Udostępnij:
W opisywanym badaniu, niezależnie od mechanizmu działania, klopidogrel i aspiryna w małych dawkach mogły zmniejszać szansę zachorowania na raka jelita grubego.
Aspiryna w małych dawkach poprzez hamowanie cyklooksygenazy-1 może zmniejszać ryzyko raka jelita grubego. Powstaje pytanie czy inne środki przeciwpłytkowe działające przez inne receptory mogą również działać profilaktycznie względem raka jelita grubego. Na łamach Clinical Gastroenterology & Hepatology ukazała się hiszpańska praca dotycząca analizy stosowania małych dawek aspiryny i klopidogrelu, a ryzyka raka jelita grubego.

Autorzy przeanalizowali dane z lat 2001-2014 i zidentyfikowali 15 491 przypadków raka jelita grubego i dobrali 60 000 osób do grupy kontrolnej bez raka jelita grubego, dopasowanych względem pierwszej grupy na podstawie wieku, płci i roku pochodzenia rekordu. Pacjenci którzy stosowali aspirynę w małych dawkach przez co najmniej rok mieli mniejszą szansę zachorowania na raka jelita grubego w porównaniu z tymi którzy nie stosowali aspiryny (OR=0,79; 95% CI: 0,73–0,85). Podobnie stosowanie klopidogrelu przez co najmniej jeden rok było związane ze zmniejszeniem szanse rozwoju raka jelita grubego w porównaniu z tymi którzy tego leku nie brali (OR=0,65; 95% CI: 0,55–0,78). Podobny efekt zaobserwowano u pacjentów stosujących podwójną terapię w przeciwpłytkową, jednak przyjmowanie terapii powyżej jednego roku nie było statystycznie istotne (OR=0,78; 95% CI: 0,51-1,20).

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.