Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Liczba wykonanych kolonoskopii w ciągu roku, a ich jakość

Źródło: Clinical Gastroenterology and Hepatology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 01.09.2020
 
 
Klasycznymi parametrami jakości kolonoskopii przesiewowych są: 1) odsetek wykrytych gruczolaków (ang. adenoma detection rates, ADR), 2) odsetek osiągnięcia kątnicy w czasie badania (ang. cecal intubation rate, CIR), a także 3) częstość powikłań. Zespół badaczy z Kanady przeanalizował dostępne badania i ocenił relacje pomiędzy liczbą wykonanych kolonoskopii w ciągu roku, a parametrami jakości.
Badacze zidentyfikowali 27 badań obejmujące ponad 11 milionów kolonoskopii. Liczba kolonoskopii wykonanych przez lekarza w ciągu roku nie miała związku z ADR (OR=1,00; 95% CI: 0,98-1,02 na każde dodatkowe 100 badań w ciągu roku). W przypadku CIR zauważono, że im więcej lekarz wykonał badań tym częściej dochodził do kątnicy (OR=1,17; 95% CI: 1,08-1,28 na każde dodatkowe 100 badań w ciągu roku). W przypadku częstości powikłań każde dodatkowe 100 badań kolonoskopowych w ciągu roku zmniejszało szansę wystąpienia powikłań, jednak związek był nieco powyżej istotności statystycznej (OR=0,95; 95% CI: 0,90-1,00).

Generalnie, im więcej kolonoskopii w ciągu roku wykonywał lekarz tym uzyskiwał wyższe wartości CIR, jednak nie ADR. Wyniki również sugerują, że pacjenci lekarzy wykonujący wiele kolonoskopii mogą rzadziej doświadczać powikłań procedury. Jak wskazują badacze, niewiele wiadomo na temat jakości kolonoskopii u lekarzy którzy wykonują ich mniej niż 100 w ciągu roku.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe