GASTROENTEROLOGIA
Choroby trzustki i dróg żółciowych
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nadzieja na skuteczniejsze leczenie zaawansowanych postaci nowotworów dróg żółciowych

Źródło: DM/https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2730639 www.termedia.pl/gastroenterologia/Kapecytabina-w-adjuwantowym-leczeniu-nowotworow-drog-zolciowych,33683.html
Autor: Alicja Kostecka |Data: 06.05.2019
 
 
Niedawno pisaliśmy o skuteczności kapecytabiny w leczeniu adjuwantowym nowotworów dróg żółciowych. Okazuje się, że to nie koniec dobrych wieści o poprawie rokowania dla pacjentów - na łamach The JAMA Oncology ukazały się bowiem wyniki badania nad skutecznością i bezpieczeństwem nowego schematu chemioterapii w leczeniu zaawansowanych postaci nowotworów dróg żółciowych.
Zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych przeprowadził badanie oceniające dodanie nab-paklitakselu do gemcytabiny i cisplatyny w leczeniu zaawansowanego raka dróg żółciowych; porównano skuteczność badanego schematu do leczenia wyłącznie gemcytabiną i cisplatyną, która zgodnie z danymi literaturowymi wynosi ok. 8 miesięcy w zakresie przeżycia wolnego od choroby i 11,7 miesięcy w zakresie przeżycia całkowitego. Każde dodanie kolejnego chemioterapeutyku wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieakceptowalnych działań niepożądanych, zatem oceniono także bezpieczeństwo nowego schematu. Do badania zakwalifikowano 38 pacjentów z rakiem dróg żółciowych (cholangiocarcinoma) położonym wewnątrzwątrobowo, 9 z cholangiocarcinoma zlokalizowanym zewnątrzwątrobowo i 13 z rakiem pęcherzyka żółciowego; aż u 47 (78%) pacjentów występowały przerzuty odległe, a u 12 (22%) miejscowe zaawansowanie choroby. Pacjenci otrzymywali gemcytabinę w dawce 1000 mg/m2, cisplatynę 25 mg/m2 i nab-paklitaksel 125 mg/m2 w 1. i 8. dniu 21-dniowych cykli. Ze względu na hematologiczne zdarzenia niepożądane (głownie neutropenia) wśród pierwszych 32 włączonych pacjentów początkowe dawki zmniejszono odpowiednio do 800, 25 i 100 mg/m2 dla pozostałych 28 pacjentów.

Podawanie pacjentom nab-paklitakselu, gemcytabiny i cisplatyny skutkowało 11,8-miesięcznym przeżyciem wolnym od choroby; u 45% pacjentów uzyskano częściową odpowiedź na leczenie. Co bardzo ważne, powyższy schemat chemioterapii pozwolił na wydłużenie przeżycia całkowitego w porównaniu z dotychczas stosowanym leczeniem - mediana OS w badanej grupie pacjentów wyniosła 19,2 miesięcy. Działania niepożądane stopnia co najmniej 3. wystąpiły u 58% pacjentów, a 9 pacjentów (16%) wycofało się z badania z powodu nieakceptowalnej toksyczności. Wspomniana wcześniej neutropenia była najczęstszym zdarzeniem niepożądanym występującym u 19 pacjentów (33%).

Wykazano skuteczność dodatnia nab-paklitakselu w leczeniu zaawansowanych postaci nowotworów dróg żółciowych, jednak jak podkreślają badacze potrzebne jest badanie fazy III w celu potwierdzenia powyższych wyników.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.