GASTROENTEROLOGIA
Choroby trzustki i dróg żółciowych
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowa nadzieja w raku dróg żółciowych

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30189-X/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 12.08.2019
 
 
Mutacje w obrębie genu kodującego dehydrogenazę izocytrynianową (enzym cyklu Krebsa) są obecne w około 25% przypadków raka dróg żółciowych (cholangiocarcinoma), zwłaszcza w postaci wewnątrzwątrobowej. Do tej pory inhibitory dehydrogenazy izocytrynianowej (IDH) zostały zaakceptowane w Stanach Zjednoczonych w leczeniu ostrej białaczki szpikowej, zwłaszcza u pacjentów zdyskwalifikowanych z chemioterapii oraz chorych z nawrotową postacią białaczki.
Iwosydenib, jeden z leków hamujących IDH aktualnie jest na etapie pierwszej fazy badań klinicznych, które sprawdzą jego bezpieczeństwo oraz tolerancję u pacjentów z rakiem dróg żółciowych.

W badaniach pierwszej fazy wzięło udział łącznie 73 pacjentów: nie zaobserwowano toksyczności leku, natomiast działania niepożądane dotyczyły 20 % pacjentów, były to głównie: zmęczenie (42%), nudności (34%), biegunka (32%), ból brzucha (27%), zmniejszenie apetytu (27%) oraz wymioty (23%).

Wśród osób leczonych iwosydenibem wystąpiły również poważniejsze powikłania w postaci wodobrzusza ( u 4 osób), niedokrwistości ( u 3 osób). W przypadku dwóch pacjentów doszło do zgonu ( zakażenie Clostridium difficile oraz krwotok wewnętrzny).

Średnie przeżycie wolne od progresji nowotworu osiągnęło 3.8 miesiąca, natomiast u około 40% osób osiągnięto przeżycie 6- ciomiesięczne, u 21 % 12- miesięczne. Średnie przeżycie ogółem wynosiło 13.8 miesięcy (95% CI).
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe