Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Osoby z nieswoistym zapaleniem jelit częściej zażywają benzodiazepiny

Udostępnij:
Wyniki badania przeprowadzonego w Kanadzie stwierdzają, że pacjenci z nieswoistym zapaleniem jelit (IBD) są o 70 proc. bardziej narażeni na stosowanie benzodiazepin i leków „Z” (Z-drugs, niebenzodiazepinowe leki nasenne) niż w populacji ogólnej.
Zaburzenia nastroju oraz lęki i zaburzenia snu są powszechne u pacjentów z IBD, ale brak danych dotyczących stosowania benzodiazepin i leków „Z” (takich jak zolpidem, zaleplon i eszopiklon) w tej populacji pacjentów.

Jak stwierdził dr Charles Bernstein z University of Manitoba IBD Clinical and Research Centre, pierwszy autor publikacji badawczej, kiedy populacja chorych z IBD się starzeje, leki te wiążą się z ryzykiem dla zdrowia, choćby z upadkami.

– Klinicyści muszą znaleźć lepsze strategie radzenia sobie z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami snu w populacji pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit – dodał Bernstein.

Korzystając z danych lekarskich z Manitoby, Bernstein i jego współpracownicy zidentyfikowali 5741 pacjentów z IBD (2381 z chorobą Leśniowskiego-Crohna i 3360 z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego) i dopasowali ich (1:5) do 28 661 populacji kontrolnej bez tych schorzeń.

W ciągu 20 lat (1997–2017) w populacji IBD występowało „wysokie obciążenie” benzodiazepinami i lekami „Z”. W 2017 roku około 20 proc. mieszkańców Manitoby z IBD stosowało benzodiazepiny, a 20 proc. stosowało leki „Z”.

Wskaźnik zażywania benzodiazepin wyniósł 28,06 (na 1000) w kohorcie osób z nieswoistym zapaleniem jelit w porównaniu z 16,83 w populacji bez IBD. Wskaźnik stosowania leków „Z” wynosił 21,07 w kohorcie IBD w porównaniu z 11,26 w populacji bez IBD.

Naukowcy stwierdzili, że co prawda stosowanie benzodiazepin spadło w latach 1997–2017, ale u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit było i tak co najmniej o 50 proc. wyższe niż w populacji ogólnej w tym okresie. Wskaźnik stosowania Z-drug był również wyższy w populacji IBD niż w populacji ogólnej, ale pozostawał stabilny przez 20-letni okres badania.

Niezależnie od wieku mężczyźni i kobiety mieli podobnie wysokie wskaźniki zażywania benzodiazepin, leków „Z” oraz łącznego stosowania benzodiazepin i leków „Z”. Najwyższe wskaźniki zachorowalności spowodowanej zażywaniem jednocześnie benzodiazepin i leków typu „Z” występowały u młodych dorosłych (w wieku od 18 do 44 lat), a wskaźniki te były podobne wśród mężczyzn i kobiet.

Pacjenci z IBD i zaburzeniami nastroju lub lękowymi również częściej zażywali benzodiazepiny i leki „Z” oraz byli ich stałymi użytkownikami niż osoby bez zaburzeń nastroju lub lękowych.

Opracowanie: Marek Meissner

 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.