SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Pembrolizumab aktywny w raku żołądka
 
Uaktualnione wyniki badania klinicznego II fazy KEYNOTE 059 wskazują, że pembrolizumab w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią wykazuje obiecującą aktywność przeciwnowotworową u chorych na zaawansowanego raka żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego.
Do badania włączono 3 kohorty chorych: do 1. kohorty przydzielono 259 chorych po 2 lub więcej liniach wcześniejszego leczenia do monoterapii pembrolizumabem; do 2. kohorty przydzielono 25 chorych otrzymujących pembrolizumab z cisplatyną i 5-fluorouracylem lub kapecytabinę w pierwszej linii; do 3. kohorty przydzielono 31 chorych z guzami wykazującymi ekspresję PD-L1 do leczenia pembrolizumabem w monoterapii w pierwszej linii. Pierwszorzędowym punktem końcowym było bezpieczeństwo we wszystkich kohortach oraz całkowity odsetek odpowiedzi (overall response rate, ORR) w kohorcie 1 i 3.

Mediana obserwacji w kohorcie 1 wyniosła 6 miesięcy, a ORR wyniósł 12%. Odpowiedź uzyskało 16% chorych z ekspresją PD-L1 i 6% chorych bez ekspresji PD-L1. Działania niepożądane związane z leczeniem 3 do 5 stopnia wystąpiły u 18% chorych w kohorcie 1, przy czym u 3% chorych przerwano z tego powodu leczenie.
Obiecujące wyniki wykazano również u chorych otrzymujących pembrolizumab w pierwszej linii. Mediana obserwacji w kohorcie 2 wyniosła 14 miesięcy, a ORR wyniósł 60%. Podobnie jak w kohorcie 1, u chorych z ekspresją PD-L1 wykazano wyższy odsetek odpowiedzi niż u chorych bez ekspresji PD-L1 (73% vs 38%). Mediana obserwacji w kohorcie 3 wyniosła 18 miesięcy. W tej kohorcie, obejmującej wyłącznie chorych z guzami wykazującymi ekspresję PD-L1 wartość ORR wyniosła 26%.

Mediana przeżycia wolnego od progresji choroby (progression-free survival, PFS) wyniosła 2 miesiące, 7 miesięcy i 3 miesiące odpowiednio w kohorcie 1, 2 i 3.

Na podstawie wyników badania KEYNOTE-059 badacze stwierdzili, że profil toksyczności pembrolizumabu jest całkiem korzystny, co może wynikać z faktu, że chorzy nie byli leczeni wystarczająco długo, aby doszło do wystąpienia działań niepożądanych.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe