Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Probiotyk zapobiegający biegunkom po antybiotykoterapii?

Udostępnij:
Pacjenci po urazie rdzenia kręgowego są szczególnie narażeni na biegunki związane z antybiotykoterapią ze względu na słaby stan odżywienia oraz polipragmazję. Do badania dotyczącego zastosowania probiotyku zakwalifikowano pacjentów w trakcie rehabilitacji po urazie rdzenia kręgowego, u których rozpoczęto antybiotykoterapię z powodu infekcji.
Na stronie EClinicalMedicine ukazały się wyniki brytyjskiego randomizowanego badania klinicznego dotyczącego zastosowania probiotyku zawierającego szczep Lactobacillus casei Shirota w prewencji biegunki związanej antybiotykoterapią.

Do badania zakwalifikowano pacjentów w trakcie rehabilitacji po urazie rdzenia kręgowego, u których rozpoczęto antybiotykoterapię z powodu infekcji. Pacjenci byli randomizowani do probiotyku zawierającego żywe bakterie Lactobacillus casei Shirota albo do placebo.

Probiotyk lub placebo były podawane raz dziennie przez czas trwania antybiotykoterapii oraz 7 dni później. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których doszło do biegunki związanej z antybiotykoterapią do 30 dni po zakończeniu podawania probiotyku lub placebo.

W badaniu wzięło udział 359 pacjentów, których mediana wieku wyniosła 53 lata. Do ramienia interwencyjnego zrandomizowano 181, a do grupy placebo 178 osób. Nie zaobserwowano istotnych różnic w zakresie wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego (probiotyk 45% vs placebo 42,1%; RR = 1,07; 0,8–1,4). Jedynie w przypadku pacjentów, którzy muszą regularnie stosować inhibitory pompy protonowej, odnotowano, że zastosowanie probiotyku było związane z mniejszym ryzykiem biegunki poantybiotykowej do siódmego dnia po zakończeniu antybiotykoterapii (19% vs 36%; RR = 0,53; 95% CI: 0,29–0,99) oraz do 30 dni po po zakończeniu stosowania probiotyku lub placebo (28% vs 52,2%; RR 0,54; 95% CI: 0,32–0,91).

Niedożywienie było związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia biegunki poantybiotykowej. Nie odnotowano działań niepożądanych związanych z zastosowaną interwencją. Zastosowanie probiotyków szczepu Lactobacillus casei Shirota nie zmniejszało ryzyka biegunki związanej z antybiotykoterapią u pacjentów leczonych antybiotykiem w trakcie rehabilitacji z powodu urazu rdzenia kręgowego w porównaniu z placebo.

Probiotyk wykazał istotną skuteczność jedynie w przypadku pacjentów, którzy regularnie stosowali inhibitory pompy protonowej i być może jest to podgrupa pacjentów, która może odnieść klinicznie istotną korzyść zastosowania tego szczepu probiotycznego.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński

CI – Confidence Interval (przedział ufności), RR – Relative Risk (ryzyko względne)
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.