GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Prof. Grażyna Rydzewska: wytyczne w gastroenterologii będą aktualizowane co 5 lat

Udostępnij:
Prof. Grażyna Rydzewska, wybrana po raz kolejny na prezesa Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, zaprasza młodych lekarzy do współpracy w ramach Towarzystwa oraz zamierza rozszerzyć współpracę zagraniczną. Wytyczne w gastroenterologii będą aktualizowane co 5 lat.
Podczas XVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, została Pani wybrana nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. To duże wyróżnienie, ale i wyzwanie. Jakie wyznacza sobie pani priorytety?

Oczywiście będę kontynuować dotychczasową politykę Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, ale myślę także o uruchomieniu nowych wyzwań i przedsięwzięć. Chciałabym bardziej podkreślić rolę młodzieży, tj. stworzyć grupę młodych lekarzy, którzy pod patronatem Towarzystwa będą działać w różnych obszarach gastroenterologii, m.in. w temacie nieswoistych chorób zapalnych jelit, jak i chorób trzustki czy wątroby. Stawiam na większą promocję młodych lekarzy. Zależy mi, by wybrana grupa młodej kadry naukowej była zauważona na konferencjach naukowych, by miała tam swój głos np. poprzez prowadzenie merytorycznych sesji.

Kolejny ważny punkt to współpraca z zagranicznymi towarzystwami. Chodzi zarówno o podtrzymanie dotychczasowej współpracy, jaki i rozszerzenie oraz umocnienie jej zakresu. Inny z głównych punktów na tą kadencję jaki sobie wyznaczam to uporządkowanie naszych wytycznych i zaleceń. Uważam, iż powinny być aktualizowane co pięć lat i dostosowywane do postępów jakie zachodzą w medycynie. Na pierwszym posiedzeniu zarządu zamierzam przygotować grupy, które będą zajmować się aktualizacją wytycznych.

Istotna będzie także współpraca i dyskusja z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, by gastroenterologia była zauważana i doceniana. Będę także dążyć do stworzenia interdyscyplinarnej opieki nad pacjentami z przewlekłymi chorobami gastroenterologicznymi, m.in. z nieswoistym zapaleniem jelit. Chodzi o stworzenie modelu opieki w oparciu o już istniejące ośrodki.

Ważny planowany kierunek, to także zwrócenie większej uwagi na choroby wątroby. Mam na myśli umocnienie roli hepatologii w gastroenterologii. I niejako z urzędu chciałabym zacieśnić współpracę z Polskim Klubem Trzustkowym, którego jestem prezesem.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.