Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Przeszczep mikrobioty jelitowej u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Autor: Alicja Kostecka |Data: 26.04.2019
 
 
Przeszczep mikrobioty jelitowej (ang. fecal microbiota transplantation, FMT) może indukować remisję u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (ang. ulcerative colitis, CU). Niedawno na łamach Gastroenterology ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego mającego ocenić czynniki określające odpowiedź pacjentów z CU na leczenie FMT.
Do badania włączono 81 pacjentów z aktywnym CU, których następnie losowo przydzielono do grup u których wykonano kolonoskopię, a następnie wlewki FMT lub placebo z częstością pięciu dawek na tydzień przez 8 tygodni. W tym czasie pobierano próbki stolca od uczestników badania. FMT było mieszaniną stolca od 3-7 dawców. Zarówno próbki od dawców oraz biorców zbadano mikrobiologicznie za pomocą metod genetycznych.

Leczenie FMT zwiększano różnorodność bakterii oraz zmieniało ich kompozycję. Pacjenci którzy osiągnęli remisję za pomocą FMT cechowali się większą różnorodnością mikrobioty jelitowej od osób, większą zawartością bakterii Eubacterium hallii i Roseburia inulivorans oraz większym stężeniem krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w stolcu oraz mniejszą zawartością bakterii Fusobacterium gonidiaformans, Sutterella wadsworthensis i Escherichia od osób, które nie osiągnęły remisji. Co ważne, stolec dawców, który wiązał się ze zwiększoną szansą osiągnięcia remisji miał istotnie większą zawartość Bacteroides i Streptococcus w porównaniu z próbkami, które były związane z brakiem odpowiedzi na FMT.

Wyniki analizy wskazały na cechy mikrobiologiczne stolca związane z odpowiedzią kliniczną CU po leczeniu FMT. Badanie „Specific Bacteria and Metabolites Associated With Response to Fecal Microbiota Transplantation in Patients With Ulcerative Colitis” może stać się w przyszłości punktem wyjścia do opracowania kryteriów terapii CU opartej na FMT.

Opracował: Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe