GASTROENTEROLOGIA
Choroby wątroby
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
termedia

Rak wątrobowokomórkowy u chorych z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby

Źródło: Tansel A i wsp. Incidence and Determinants of Hepatocellular Carcinoma in Autoimmune Hepatitis: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2017; 15: 1207-1217/PE
Autor: Alicja Wesołowska |Data: 02.08.2017
 
 
Częstość występowania raka wątrobowokomórkowego (ang. hepatocellular carcinoma – HCC) rośnie. Pomimo stale trwających badań w tym zakresie, związek wielu przewlekłych chorób wątroby z zachorowaniem na HCC pozostaje wciąż niejasny. Przykładem może być autoimmunologiczne zapalenie wątroby (ang. autoimmune hepatitis – AIH). Na łamach czasopisma Clinical Gastroenterology and Hepatology opublikowano meta-analizę i przegląd systematyczny poświęcony temu zagadnieniu.
Autorzy dokonali przeglądu prac, opublikowanych do czerwca 2016 roku, korzystając z baz m.in. PubMed, Embase. Głównym ocenianym aspektem była częstość zachorowania na HCC wśród osób z AIH.

Zidentyfikowano 25 badań, które obejmowały grupę 6528 chorych. Mediana liczebności kohorty w ocenianych badaniach wyniosła 170 pacjentów, a mediana okresu obserwacji – 8 lat. Częstość zachorowania na HCC w badanej populacji wyniosła 3,06 na 1000 pacjento-lat (95% CI 2,22 – 4,23).

Jeśli natomiast analizę zawężono jedynie do osób z AIH z marskością wątroby w momencie diagnozy choroby wątroby, częstość ta rosła do 10,07 na 1000 pacjento-lat (95% CI 6,89-14,7). Dodatkowo, 92 spośród 93 chorych, u których stwierdzono HCC miało marskość wątroby przed lub w momencie rozpoznania HCC.

Z analizy porównawczej, przeprowadzonej przez autorów badania wynika, że częstość występowania HCC u chorych z AIH i marskością jest niższa niż w analogicznych populacjach pacjentów z marskością wątroby w przebiegu WZW typu B, C czy w przebiegu pierwotnego zapalenia przewodów żółciowych.

Autorzy konkludują, że chorzy z AIH są w grupie ryzyka zachorowania na HCC, dlatego też postulują wdrażanie nadzoru onkologicznego, zwłaszcza jeśli dochodzi do rozwoju marskości wątroby w przebiegu AIH.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe