Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Skuteczne leczenie nietrzymania stolca

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30193-1/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 15.10.2019
 
 
Randomizowane badanie kliniczne przeprowadzone na grupie amerykańskich kobiet przez zespół Jelovsek et al. dostarczyło najnowszych danych dotyczących skutecznej strategii we wczesnym leczeniu nietrzymania stolca.
Kobiety z wywiadem co najmniej jednego epizodu nietrzymania w miesiącu (w ciągu ostatnich 3 miesięcy) zostały losowo przydzielone do jednej z czterech grup: placebo + edukacja dotycząca objawów choroby oraz radzenia sobie z nią, placebo + manometria metodą biofeedback (6 wizyt), loperamid (2mgd) + edukacja (j.w.) oraz loperamid (2mgd) z manometrią biofeedback (6 wizyt).

Obserwacje zbierane były przez okres 24 tygodni. Pierwotnym puntem końcowym było zmniejszenie nasilenia objawów, ocenianych za pomocą skali St’ Mark. Przebadano w sumie 300 kobiet (42 vs 84 vs 88 vs 86).

Po 24- tym tygodniu nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą placebo oraz stosującą loperamid, ponadto pomiędzy stosującą biofeedback oraz edukację, a także pomiędzy placebo+ biofeedback oraz loperamid+ biofeedback.

Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym terapii były zaparcia (2% badanych).
Badanie nie potwierdza wyższej skuteczności loperamidu biofeedback nad edukacją pacjenta. Badacze sugerują, by w leczeniu nietrzymania stolca każdego z pacjentów traktować indywidualnie, mając na uwadze wszystkie z wymienionych metod leczenia.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe