Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Skuteczność MaZiRenWan, chińskiego zioła u pacjentów z zaparciami
Źródło: www.cghjournal.org/article/S1542-3565(18)30341-0/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
Autor: Alicja Kostecka |Data: 22.07.2019
 
 
W chińskiej medycynie MaziRenWan (MZRW) był stosowany do leczenia zaparcia od ponad 2 000 lat. Na łamach Clinical Gastroenterology and Hepatology ukazały się wyniki randomizowanego badania porównującego skuteczność MZRW w leczeniu czynnościowych zaparć (ang. functional constipation – FC) w porównaniu z preparatami senny oraz placebo.
Do badania włączono n = 291 osób z FC rozpoznanym na podstawie III kryteriów rzymskich. Pacjentów losowo przydzielono do grup: MRZ 7,5 g dwa razy dziennie, senna 15 mg dziennie lub placebo. Uczestnicy badania stosowali wybraną interwencję przez 8 tygodni. U badanych w dniu rozpoczęcia leczenia, po czterech, ośmiu i szesnastu tygodniach dokonywano oceny częstości wypróżnień, konsystencji stolca, objawów oraz efektów ubocznych. Za całkowitą odpowiedź na leczenie uznano wzrost częstości defekacji na tydzień o co najmniej jeden w porównaniu z momentem rozpoczęcia interwencji.

Badacze nie odnotowali istotnej różnicy w osiągnięciu całkowitej odpowiedzi na leczenie pomiędzy MZRW (68%), a senną (58%) (p = 0,14), natomiast istotna różnica występowała w porównaniu z placebo (33%). Po 8 tygodniach od zakończenia interwencji całkowita odpowiedź utrzymała się u 47% osób stosujących wcześniej MZRW, 21% stosujących sennę i 18% w grupie placebo (MZRW vs. placebo; p < 0.01). Tolerancja MZRW była porównywalna z senną oraz placebo.

W opisywanym badaniu MZRW był dobrze tolerowany i porównywalnie do senny zwiększał częstość wypróżnień u osób z FC. Być może dzięki kolejnym randomizowanym badaniom klinicznym poznamy nowe specyfiki na czynnościowe choroby jelit znane w medycynie chińskiej od tysięcy lat.

Opracował: Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe